Zgłoszenia naruszeń prawa UE


Kraków, dnia 15 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na niniejszej stronie zostanie uruchomiona Platforma "Sygnalista UJ CM" służąca do zgłaszania naruszeń zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Ostateczny kształt Platformy do Zgłaszania Naruszeń ("Sygnałów") uzależniony będzie od przyjętej treści Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, której projekt obecnie jest na etapie legislacyjnym. Aktualne brzmienie tego projektu i ścieżkę legislacyjną mogą Państwo znaleźć na stronach RCL (Link do projektu).
Po uchwaleniu Ustawy zgodnie z projektowanymi zasadami niezwłocznie przystąpimy do uzgodnień z działającymi w UJ CM organizacjami związkowymi w celu wypracowania Procedury Zgłoszeń zgodnej z Dyrektywą 2019/1937 oraz Ustawą.
Szczegóły dokonanych uzgodnień będą przekazywane Państwu na niniejszej stronie.

Z wyrazami szacunku,

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum
mgr Joanna Nikodemowicz