Aktualności


Prof. Piotr Richter w składzie Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

30.11.2020
25 listopada Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał członków Rady Uczelni. Z listy kandydatów spośród członków wspólnoty UJ został wybrany prof. Piotr Richter, kierownik I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej...
ABM: 17 mln na badania zespołu prof. Walentyny Balwierz

27.11.2020
Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Wsparcie w wysokości 16 905 528,48 PLN otrzymał projekt  "Immunoterapia z zastosowaniem dinutuksymabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnie opornym na...
Pięcioro badaczy z UJ CM w gronie laureatów konkursu Miniatura 4

27.11.2020
Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę rankingową konkursu Miniatura 4. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 9 pracowników naukowych UJ CM, którzy w tej edycji otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli...
PAN: nagrody dla wybitnych naukowców i studentów UJ CM

25.11.2020
Polska Akademia Nauk ogłosiła nazwiska laureatów nagród naukowych przyznawanych corocznie przez poszczególne wydziały. Są wśród nich naukowcy i studenci UJ CM.
UJ CM uczestniczy w tworzeniu ogólnoeuropejskiej bazy danych dotyczących leczenia chorób rzadkich

23.11.2020
Od czerwca UJ CM realizuje projekt FAIRVASC, którego celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiej infrastruktury informatycznej umożliwiającej zbudowanie interoperacyjnych baz danych dotyczących zapaleń naczyń, grupy groźnych chorób rzadkich. Projekt finansowany jest przez European Joint Programme on Rare Diseases, poprzez Narodowe Centrum Badań...