Ogłoszenia


Zarządzenie nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 11 stycznia 2022 roku w sprawie: Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
12.01.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 10 stycznia 2022 roku w sprawie: zaliczek stałych na rok 2022
11.01.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 stycznia 2022 roku w sprawie: planów urlopów wypoczynkowych na rok 2022
11.01.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania Komisji do spraw analizy i weryfikacji oświadczeń twórców w zakresie korzystania przez nich z praw autorskich.
11.01.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu
10.01.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej w terminie 16-18.02.2022 r.
05.01.2022 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Księgowości i Rozliczeń UJ CM
05.01.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym
01.12.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
30.12.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 31 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
29.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 45 Prorektora ds. Collegium Medicum z 29 grudnia 2021 roku w sprawie: odwołania oraz powołania członka Komisji ds. Szacowania Wartości Obiektów Majątku Szczególnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum oraz zmiany decyzji nr 40 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Szacowania Wartości Obiektów Majątku Szczególnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 33 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 27 grudnia 2021 roku w  sprawie: obowiązków związanych ze sprzedażą towarów i/lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz obowiązków związanych z ewidencją sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
28.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 30 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 27 Prorektora UJ ds. CM z dnia 10.12.2021r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
27.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 29 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentu zmiany miejsca użytkowania składnika majątku oraz dokumentu zmiany osoby sprawującej pieczę nad składnikiem majątku w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
27.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 grudnia 2021 roku w sprawie: dni wolnych od pracy w 2022 roku
23.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 44 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na kadencję 2018-2022 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
21.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 32 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 21 grudnia 2021 roku w sprawie: świadczenia usług prania specjalistycznego i standardowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
21.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 7 Prorektora UJ ds. CM z dnia 20.04.2021r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
13.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 43 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia 2021 roku w sprawie: odwołania oraz powołania członka Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum zmiany decyzji nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum oraz określenia zakresu zamieszczanych przez nich informacji (z późn.zm.)
07.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia 2021 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
07.12.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM