Ogłoszenia


Decyzja nr 38 Prorektora ds. Collegium Medicum z 19 października 2021 roku w sprawie: powołania członka wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz zmiany decyzji nr 17 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających na lata 2021-2024 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
19.10.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 26 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 18 października 2021 roku w sprawie: bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników UJ CM
19.10.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 25 Prorektora ds. Collegium z 15 października 2021 roku w sprawie: waloryzacji umów na roboty budowlane lub usługi zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
18.10.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
14.10.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim ogłoszonego w dniu 13 sierpnia 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 24 czerwca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 27 lipca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 27 lipca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 01 czerwca 2021 r.
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM
14.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 37 Prorektora ds. Collegium Medicum z 12 października 2021 roku w sprawie: odwołania członka Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum oraz zmiany decyzji nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum oraz określenia zakresu zamieszczanych przez nich informacji
13.10.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Wydział Lekarskiego ogłoszonego w dniu 21 maja 2021r.
13.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego ogłoszonego w dniu 10 maja 2021r.
13.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Wydział Lekarskiego ogłoszonego w dniu 21 maja 2021r.
13.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2021r.
13.10.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM