Ogłoszenia


Decyzja nr 34 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na kadencję 2018-2022 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
30.11.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Wstępnych Badań Farmakologicznych Katedry Farmakodynamiki na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
27.11.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego
24.11.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego (umowa na czas zastępstwa)
24.11.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczych) w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Farmakologii Katedry Farmakologii na Wydziale Lekarskim
19.11.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 24 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 13 listopada 2020 roku w sprawie: rozliczania środków finansowych i majątkowych za 2020 r.
13.11.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
13.11.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii na Wydziale Lekarskim
10.11.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 33 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
06.11.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Inspektoratu BHP
06.11.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 października 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu do składania planów zajęć dydaktycznych dla jednostek oraz formy składania kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych w związku z utrudnieniami organizacyjnymi związanymi z ograniczeniami w działaniu Uczelni związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
02.11.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Działu Zamówień Publicznych
27.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
23.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 32 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 października 2020 roku w sprawie: zajęć praktycznych/ praktyk studenckich dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w wybranych Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
23.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 31 Prorektora ds. Collegium Medicum z 21 października 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 24 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji".
22.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 października 2020 roku w sprawie: wytycznych w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum od dnia 20.10.2020
20.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 22 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 15 października 2020 roku w sprawie bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników UJ CM
15.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 30 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 października 2020 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
12.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
02.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs grantowy ONKOgranty IV
01.10.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM