Ogłoszenia


Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Higieny i Dietyki na Wydziale Lekarskim
11.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia w sprawie: powołania Komisji ds. domów studenckich CM
09.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia 2019 roku w  sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na lata 2019-2021.
09.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Zespole ds. Wyjazdów Służbowych Działu Spraw Osobowych
06.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunika nr 25 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 4 grudnia 2019 roku w sprawie: warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób realizujących badania w ramach statutowej działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
05.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
04.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
04.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
04.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
04.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie: organizacji pracy w dniach 24 oraz 27 grudnia 2019 roku
04.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 2 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany składu Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
03.12.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Sekcji Aparatury Działu Zaopatrzenia
03.12.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.11.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 23 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 26 listopada 2019 roku w sprawie: opodatkowania przychodów kontrahentów zagranicznych nie posiadających w Polsce siedziby lub zarządu od usług świadczonych na rzecz jednostek UJ CM
27.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 17 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu II edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia z 25 listopada 2019 roku w sprawie: stypendiów oferowanych przez The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 18 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia procedury w sprawie postępowania w związku z wypadkami studentów i doktorantów podczas zajęć organizowanych w uczelni
25.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 21 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 14 listopada 2019 roku w sprawie: zmian dotyczących zasad rozliczania kosztów użycia samochodu prywatnego do celów służbowych - w szczególności wysokości obowiązujących w UJ CM stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
14.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 20 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 12 listopada 2019 roku w sprawie: rozliczania środków finansowych i majątkowych za 2019 r.
12.11.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM