Ogłoszenia


Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
03.03.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
03.03.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
03.03.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii UJ CM
01.03.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 10 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 26 lutego 2021 roku w sprawie: faktur korygujących
26.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 9 Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia z 26 lutego 2021 roku w sprawie: stypendiów oferowanych przez The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine
26.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu (umowa na czas zastępstwa)
25.02.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Reumatologii i Balneologii na Wydziale Lekarskim
22.02.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 8 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 24 lutego 2021 roku w sprawie: obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny
25.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 lutego 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego w 2020/2021 w związku z sytuacją epidemiologiczną w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
24.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 lutego 2021 roku w sprawie: zasad sprawowania bezpośredniego nadzoru nad szkoleniem praktycznym dla absolwentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM Wydziału Lekarskiego UJ CM począwszy od roku akademickiego 2020/2021
24.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 35 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
23.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 6 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Rady Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
23.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
17.02.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 6 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 15 lutego 2021 roku w sprawie: poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
16.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej
11.02.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 5 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 10 lutego 2021 roku w sprawie: doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2020 r. na służbowe adresy mailowe
10.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 2 Prorektora ds. Collegium Medicum z 9 lutego 2021 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum
10.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
10.02.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 4 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 8 lutego 2021 roku w sprawie: świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
09.02.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM