Ogłoszenia


Oferta pracy na stanowisko inżynieryjno-techniczne w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii Katedry Mikrobiologii UJ CM
10.04.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rozstrzygnięcie rekrutacji uzupełniającej na kurs Podstawy Dydaktyki Akademickiej - kwiecień 2024
08.04.2024 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Katedry Technologii Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego
08.04.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
28.03.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs "Podstawy Dydaktyki Akademickiej" - maj 2024
27.03.2024 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Zarządzenie nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 lutego 2024 roku w sprawie organizacji zasad weryfikacji osób zatrudnianych przy pracy lub dopuszczanych do działalności objętej ochroną zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 26 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na kadencję 2022-2026 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
27.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja uzupełniająca na kurs "Podstawy Dydaktyki Akademickiej" - kwiecień 2024 (2 wolne miejsca w grupie B)
27.03.2024 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Arkusze samooceny pracowników naukowych UJ CM za rok 2023
13.03.2024 - Biuro Prorektora UJ ds. CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Chorób Zatorowo -Zakrzepowych Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
26.03.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 marca 2024 roku w sprawie: skierowania do realizacji projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w Konkursie na dofinansowanie projektów w ramach III edycji budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
25.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 5 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 22 marca 2024 roku w sprawie: badań profilaktycznych pracowników
22.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rozstrzygnięcie rekrutacji na kurs "Podstawy Dydaktyki Akademickiej" - kwiecień 2024
21.03.2024 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Decyzja nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 marca 2024 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 września 2023 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025.
14.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 marca 2024 roku w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych.
14.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 marca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
11.03.2024 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
07.03.2024 - Dział Spraw Osobowych UJ CM