Ogłoszenia


Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na kadencję 2022-2026
02.12.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 37 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 grudnia 2022 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
02.12.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 36 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 roku w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
02.12.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na kadencję 2022-2026
02.12.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na kadencję 2022-2026
02.12.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na kadencję 2022-2026
02.12.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
01.12.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
29.11.2022 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w pełnym wymiarze czasu pracy w Sekcji ds. Kadr Działu Spraw Osobowych UJ CM
28.11.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko portiera w wymiarze 1/2 etatu w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM
28.11.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim
28.11.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 18 listopada 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
18.11.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 23 Prorektora ds. Collegium z 16 litopada 2022 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 września 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2021/2022 oraz 2022/2023 (z późn. zm.)
17.11.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 35 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 listopada 2022 roku w sprawie: Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
15.11.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko badacza w grupie pracowników projektowych w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim
15.11.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
15.11.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 34 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 listopada 2022 roku w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
15.11.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 3 listopada 2022 roku w sprawie: rozliczania środków finansowych i majątkowych za 2022 r.
04.11.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 31 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 września 2022 roku w w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Prorektora CM ds. specjalizacji, szkolenia ustawicznego i integracji kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
03.10.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne
03.11.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM