Ogłoszenia


Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na Letnią Szkołę Symulacji (Edycja II) dla studentów UJ CM w ramach realizacji projektu: "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.07.2022 - UJ CM - Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakład Dydaktyki Medycznej

Zarządzenie nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 lipca 2022 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
01.07.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Reumatologii i Immunologii na Wydziale Lekarskim
01.07.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Centrum Językowym CM
01.07.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji ds. Płac Działu Spraw Osobowych UJ CM
13.05.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji ds. Płac Działu Spraw Osobowych UJ CM (umowa na czas zastępstwa)
09.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki UJ CM (umowa na czas zastępstwa)
25.05.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki UJ CM
25.05.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Biurze ds. Badań Klinicznych Działu Nauki UJ CM
24.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 13 Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum z 23 czerwca 2022 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2022 rok
23.06.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania na Wydziale Nauk o Zdrowiu
22.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
15.06.2022 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2022 r.
15.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2022 r.
15.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 05 kwietnia 2022 r.
15.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2022 r.
15.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko techniczne w Obiekcie Dydaktycznym WF Działu Zarządzania Majątkiem UJ CM
15.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
14.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
10.06.2022 - Dział Spraw Osobowych UJ CM