Ogłoszenia


Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kurs instruktorów z zakresu symulacji medycznej (termin 30.09.-02.10.2020 r.)
17.09.2020 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kurs instruktorów z zakresu symulacji medycznej (termin 25-27.09.2020 r.)
17.09.2020 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 września 2020 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 32 Prorektora UJ ds CM z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na kadencję 2018-2022 - dalej zwaną "Decyzją"
17.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej WL UJ CM
16.09.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem Zakładu Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej WL UJ CM
16.09.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zmiana organizacji usług transportowych wykonywanych przez Sekcję Eksploatacji Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM.
15.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
11.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 września 2020 roku w sprawie: aktualizacji Procedury postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny wprowadzonej Zarządzeniem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Nr 3 /2012
11.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM (umowa na czas zastępstwa)
08.09.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM
08.09.2020 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków własnych na finansowanie zadań badawczych pochodzących z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na lata 2021 - 2022
08.09.2020 - Dział Nauki UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
25.08.2020 - Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

Decyzja nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 25 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. klinicznych na kadencję na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania członków Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum na kadencję 2020-2024
02.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Pełnomocników Prorektora ds. Collegium Medicum w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: kompetencji Pełnomocników Prorektora ds. Collegium Medicum w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Zastępcy Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
01.09.2020 - Dział Organizacji i Promocji CM