Ogłoszenia


Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
17.06.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta badawcza Pracowni Biopierwiastków Zakładu Bromatologii UJ CM
17.06.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 11 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 13 lutego 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
14.06.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 11 czerwca 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
14.06.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
11.06.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Instytut Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
11.06.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 7 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem na kadencję 2018-2022 (ze zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
08.06.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Prorektora CM ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
01.06.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr 14 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji" (z późn. zm.)
01.06.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Farmacji Społecznej na Wydziale Farmaceutycznym
01.06.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Neorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym
01.06.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
01.06.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 13 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 czerwca 2021 w sprawie: zmiany Decyzji nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
28.05.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
28.05.2021 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 17 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 maja 2021 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2021/2022.
26.05.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 25 maja 2021 roku w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 4 czerwca 2021 roku
26.05.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 24 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 2020-2022
25.05.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 21 maja 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, składającej się z działki nr 112/5, o  powierzchni 4445 m2, obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00047377/9 oraz działki nr 112/25 o powierzchni 12944 m2, obręb 59, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00078825/1.
21.05.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z 21 maja 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, działek nr 24/1 i 24/2, obręb 58 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętych księgą wieczystą KR1P/00244566/2, działki nr 24/13, obręb 58, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00063547/0, działki nr 299/2, obręb 60, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00193454/1, działki nr 305, obręb 60, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00198600/5.
21.05.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 maja 2021 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 27 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie powołania Stałej Komisji ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-2024
21.05.2021 - Dział Organizacji i Promocji CM