Ogłoszenia


Informacja o konkursie na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej
21.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
21.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki CM (umowa na czas zastępstwa)
21.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki CM
21.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki CM
21.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w zakresie obsługi i monitorowania badań klinicznych w Biurze ds. Badań Klinicznych Działu Nauki CM
20.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 10 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 13 marca 2023 roku w sprawie: umowy MTA (Material Transfer Agreement) na produkty ATCC z Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum
14.03.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Księgowości i Rozliczeń UJ CM
09.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Arkusze samooceny pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum za rok 2022
09.03.2023 - Biuro Prorektora UJ ds. CM

Zarządzenie nr 7 Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 marca 2023 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 stycznia 2020 roku w sprawie zasad zbycia aktywów trwałych uniwersyteckiego podmiotu leczniczego, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego
09.03.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BECTON DICKINSON BIOSCIENCES
09.03.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 marca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Portalu Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
07.03.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 9 Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 6 marca 2023 roku w sprawie: procedury zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów
06.03.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii na Wydziale Lekarskim ogłoszonego w dniu 01 lutego 2023 r.
03.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim ogłoszonego w dniu 28 listopada 2022 r.
02.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim ogłoszonego w dniu 09 stycznia 2023 r.
01.03.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 5 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 lutego 2023 roku w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum oraz uniwersyteckich podmiotach leczniczych
28.02.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 26 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 września 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2021/2022 oraz 2022/2023 (z późn. zm.)
28.02.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 21 lutego 2023 roku w sprawie: zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
22.02.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 8 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 15 lutego 2023 roku w sprawie: doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2022 r. na służbowe adresy mailowe
15.02.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM