Studia w języku angielskim


Wydział Lekarski

Na Wydziale Lekarskim od 1994 roku działa Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (School of Medicine in English) oferująca dwa programy studiów medycznych, w ramach których nauczanie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim. Pierwszy to program przeznaczony dla absolwentów przedmedycznych szkół pomaturalnych /uczelni wyższych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Drugi przewidziany jest dla absolwentów szkół średnich. Po ukończeniu obu programów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nadaje im tytuł lekarza.

 

studia trzeciego stopnia


 

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny oferuje studia drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development koncentrujące się na aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków. Ich celem jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, których wiedza będzie unikalnym połączeniem zaawansowanej teorii z zakresu pracy nad lekiem i umiejętności praktycznych.

Dla obywateli polskich studia są bezpłatne.


 

Wydział Nauk o Zdrowiu

EUROPUBHEALTH PLUS to dwuletnie studia magisterskie działające w ramach programu Erasmus Mundus kształcące w dziedzinie zdrowia publicznego.


 

Warunki rekrutacji