Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych


Szanowni Państwo,
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych
zaprasza w dniu 07.06.2023r. (środa) o godz. 13:00 na wykład z cyklu „Spotkania z ekspertem” z Panią dr Anną Stokłosą - prawnikiem.
Temat wykładu: „Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy”.
Zostaną omówione najważniejsze zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej.
Nowe przepisy w Kodeksie pracy obowiązują od dnia 07 kwietnia 2023r.
Będzie też można zadawać pytania w w/w temacie.
Miejsce spotkania Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40 sala wykładowa (nr 137) na parterze.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i zainteresowania się omawianym tematem.
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych
Przewodniczący Związku: prof. dr hab. med. Antoni Czupryna

I Katedra Chirurgii Ogólnej
30-688 Kraków, ul. Macieja Jakubowskiego 2

Siedziba Związku
Sekretariat: Małgorzata Wyporek
31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 40 pokój 114
telefon: 12 433 27 61
mail: zz@cm-uj.krakow.pl

Ważne wydarzenia

Regulamin Pracy

Dzięki współpracy między Związkami Zawodowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się wprowadzić do Regulaminu Pracy nowe zapisy związane z prawami pracowniczymi, w tym obowiązek wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim PROCEDUR ANTYMOBBINGOWYCH.

Wynagrodzenia w UJ CM
Stanowisko związku w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników UJ CM

Projekt zmian w Statucie UJ przez władze Uczelni dotyczących zatrudnienia asystentów i adiunktów od 1 października 2013 r.
17 czerwca 2013 r.
Przedstawienie opinii ZZ Pracowników UJ CM Władzom Uczelni
Dokument
26 października 2013 r.
Głosowanie projektu zmian w Statucie UJ nie uwzględniającego stanowiska ZZ Pracowników UJ CM oraz Komisji Zakładowej Solidarność UJ – projekt nie uzyskał akceptacji Senatu.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Pismo wspólnej reprezentacji związkowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego do Dyrektora Macieja Kowalczyka w związku z rażącymi uchybieniami i naruszeniami prawa stwierdzonymi podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Dokument
27 września 2013 r.
Rozpoczęcie re-kontroli PIP oraz rozszerzenie kontroli o sprawy związane z przestrzeganiem czasu pracy w USD


Zaproszenie


Zapraszamy do współpracy i aktywnego działania aktualnych i potencjalnych członków naszego Związku - pracowników UJ Collegium Medicum oraz pracowników Szpitala Uniwersyteckiego, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.