Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych


Przewodniczący Związku: prof. dr hab. med. Antoni Czupryna

I Katedra Chirurgii Ogólnej
31-501 Kraków, ul. Kopernika 40

Siedziba Związku
Sekretariat: Małgorzata Wyporek
Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 19 pokój 11
tel. 12-421-13-13; 12-424-77-96
mail: zz@cm-uj.krakow.pl

Ważne wydarzenia

Regulamin Pracy

Dzięki współpracy między Związkami Zawodowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się wprowadzić do Regulaminu Pracy nowe zapisy związane z prawami pracowniczymi, w tym obowiązek wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim PROCEDUR ANTYMOBBINGOWYCH.

Wynagrodzenia w UJ CM
Stanowisko związku w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników UJ CM

Projekt zmian w Statucie UJ przez władze Uczelni dotyczących zatrudnienia asystentów i adiunktów od 1 października 2013 r.
17 czerwca 2013 r.
Przedstawienie opinii ZZ Pracowników UJ CM Władzom Uczelni
Dokument
26 października 2013 r.
Głosowanie projektu zmian w Statucie UJ nie uwzględniającego stanowiska ZZ Pracowników UJ CM oraz Komisji Zakładowej Solidarność UJ – projekt nie uzyskał akceptacji Senatu.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
Pismo wspólnej reprezentacji związkowej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego do Dyrektora Macieja Kowalczyka w związku z rażącymi uchybieniami i naruszeniami prawa stwierdzonymi podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Dokument
27 września 2013 r.
Rozpoczęcie re-kontroli PIP oraz rozszerzenie kontroli o sprawy związane z przestrzeganiem czasu pracy w USD


Zaproszenie


Zapraszamy do współpracy i aktywnego działania aktualnych i potencjalnych członków naszego Związku - pracowników UJ Collegium Medicum oraz pracowników Szpitala Uniwersyteckiego, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.