Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki   (CV)

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - COLLEGIUM MEDICUM
31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
tel. centr. (12) 370 43 00, (12) 422 04 11, (12) 422 00 09

tel.: (12) 422 69 22 lub telefon centr. - wewn. 360
e-mail: prorektor@cm-uj.krakow.pl, prorektor.cm@uj.edu.pl

Sekretariat Prorektora UJ ds. Collegium Medicum

mgr Sylwia Czopek
sylwia.czopek@uj.edu.pl

tel.: (12) 422 69 22 lub centr. - wewn. 360
fax: (12) 422 25 78


Pełnomocnicy Prorektoraprof. dr hab. Marek Sanak
Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Biuro:
tel./fax: (12) 422-49-18 lub centr. - wewn. 370
e-mail: pelnomocnicy.rektora@cm-uj.krakow.pl


prof. dr hab. Krystyna Sztefko
Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia

Biuro:
tel./fax: (12) 422-49-18 lub centr. - wewn. 370
e-mail: pelnomoc@cm-uj.krakow.pl
Dyżury:
Poniedziałek 13:00-15:00
Środa 13:00-15:00

prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
Pełnomocnik Prorektora CM ds. klinicznych

Biuro:
tel./fax: (12) 422-49-18 lub centr. - wewn. 370
e-mail: pelnomocnicy.rektora@cm-uj.krakow.pl


Dziekani


prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego


prof. dr hab. Jacek Sapa

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego


prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu


Prodziekani - Wydział Lekarski

prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz
Prodziekan ds. rozwoju i badań naukowych

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym

prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska
Prodziekan ds. anglojęzycznych kierunków studiów

prof. dr hab. Przemko Kwinta
Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim

Prodziekani - Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Agnieszka Skowron
Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ
Prodziekan ds. strategii i rozwoju

prof. dr hab. Anna Wesołowska
Prodziekan ds. nauki

Prodziekani - Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
Prodziekan ds. dydaktyki

prof. dr hab. Roman Nowobilski
Prodziekan ds. studenckich

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

mgr Joanna Nikodemowicz
Sekretariat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum:
tel.: (12) 422 40 05 lub centr. - wewn. 315
fax: (12) 422 48 23
e-mail: z.kanclerza@cm-uj.krakow.pl

Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś
Sekretariat Zastępcy Kwestora:
tel.: (12) 422 04 11 wewn. 312
tel./fax: (12) 422 84 94
e-mail: kwestor@cm-uj.krakow.pl