Kim jestem w relacji z pacjentem? Sesje narracyjne (stacjonarne i online)


Data: 18.11.2021-27.01.2022
Szczegółowe informacje: https://narrativemedicine.blog/blog/virtual-live-sessions/wirtualne-sesje-narracyjne/

Metoda narracyjna stwarza przestrzeń dla refleksji nad własną praktyką, na którą w codziennym natłoku obowiązków miejsca jest bardzo mało.

W czasie spotkań, inspirując się różnorodnymi tekstami kultury, prowadzący spróbują – wspólnie z uczestnikami – znaleźć odpowiedzi na takie pytania, jak: Kim jestem w relacji z pacjentem?; Jaki wpływ na proces leczenia ma historia pacjenta i moja własna?; W jaki sposób doświadczam inności i obcości pacjenta?; Jak radzę sobie z niepewnością i chwilami bezradności?; Co dzieje się ze mną, kiedy zmagam się z niejednoznacznością?

Doświadczenie uczestnictwa w sesjach narracyjnych pozwoli rozpoznać kontekst własnej pracy, co umożliwi świadome kształtowanie postaw oraz prowadzenie efektywniejszej praktyki poprzez uważność na dotychczas niedostrzegane wymiary codziennej pracy.

Wszystkie sesje prowadzone są przez afiliowanych przy Katedrze Humanistyki Medycznej i Etyki Uniwersytetu Columbia liderów metody narracyjnej: Huberta Syzdka (ZDM CIEM UJ CM) i Mateusza K. Potońca (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ).

Cykl sesji narracyjnych w języku polskim jest wynikiem współpracy Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM oraz Katedry Humanistyki Medycznej i Etyki Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Spotkania skierowane są do studentów UJ CM oraz zainteresowanych pracowników.

Możliwe jest uczestnictwo zarówno w pojedynczych sesjach stacjonarnych i wirtualnych, jak i regularnie w całym cyklu.

Dodatkowe informacje oraz kalendarz spotkań dostępne są pod adresem https://bit.ly/Wirtualne-Sesje-Narracyjne oraz na stronie Humanistyki Medycznej w portalu Facebook (fb.com/humanistykamedyczna).
Dodaj do kalendarza Google

Powrót