Konferencja "Opieka Paliatywna i Hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat"


Data: 24.10.2019
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
Szczegółowe informacje: http://www.paliatywna.uj.edu.pl/

Konferencja "Opieka Paliatywna i Hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat" wpisuje się w obchodzony co roku w październiku Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej.  Dla tegorocznej konferencji został wybrany tytuł: "Jesteś ważny do ostatniej chwili życia - opieka hospicyjna dla wszystkich?"

Od kilku lat trwa dyskusja w świecie hospicyjnym na temat dostępności do opieki hospicyjnej chorych, z zaawansowanymi nieuleczalnymi chorobami, zwłaszcza w wieku 65+, których opieka nie jest refundowana przez NFZ.

Dzięki wygłoszonym wykładom i dyskusjom uczestnicy będą mogli poznać problemy związane z obejmowaniem opieką chorych będących u kresu życia w oddziałach szpitalnych czy pod opieką lekarza rodzinnego. Ostatnia sesja konferencji będzie dotyczyć wolontariatu hospicyjnego pełnionego zarówno w oddziałach szpitalnych, w tym w oddziałach medycyny paliatywnej, jak również w hospicjach domowych i domach opieki.
Powrót