Krakowskie Warsztaty Technologiczne


Data: 15.06.2019
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, ul. św. Łazarza 16
Organizator: Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ CM, Fundacja „Żyć z Cukrzycą” w Krakowie, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Szczegółowe informacje: https://kwt.jordan.pl/pl

Celem spotkania jest promocja nowoczesnych technologii wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy wśród lekarzy, a zwłaszcza diabetologów. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie nowoczesnych/innowacyjnych terapii cukrzycy oraz technik monitorowania glikemii:

  • nowoczesne pompy insulinowe - nie tylko komfort ale terapia w dążeniu do celu
  • różne systemy monitorowania glikemii - Libra, Guardian, Eversense
  • zarządzanie cukrzycą: oprogramowania do zczytywnia urządzeń medycznych - pomp insulinowych, glukometrów, systemów do monitorowania glikemii
  • aplikacje medyczne pomocne w leczeniu cukrzycy poświęcone -żywieniu, aktywności fizycznej, wirtualny dzienniczek samokontroli
  • szkolenie z interpretacji wygenerowanych raportów, tworzenie raportów w chmurze - jak z nich korzystać, możliwość wirtualnych wizyt

Zaproszeni wykładowcy do wysokiej klasy specjaliści, z bogatą praktyką dotyczącą stosowania nowych technologii w terapii cukrzycy. Przy współpracy z firmami medycznymi planowane jest praktyczne szkolenie lekarzy z możliwością ćwiczenia i jednoczesnego zadawania pytań ekspertom w dziedzinie nowoczesnych urządzeń
Dodaj do kalendarza Google

Powrót