Nagroda imienia Artura Rojszczaka dla badaczki z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM


Dr Magdalena Mijas z IZP UJ CM została laureatką 16. konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, przyznawaną przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł - przyznawana jest corocznie młodym doktorom, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Patron nagrody był filozofem analitycznym i historykiem filozofii, znawcą pism i tradycji Franza Brentany. Obronił doktorat pod kierownictwem prof. Jana Woleńskiego w 1997 roku. Pracował kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Salzburgskim i na State University of New York. 27 września 2001 roku został zamordowany w swoim krakowskim mieszkaniu.

Tegoroczna laureatka Magdalena Mijas uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii oraz stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Obydwa doktoraty zostały obronione w grudniu 2021 roku, odpowiednio w Instytucie Psychologii UJ oraz Instytucie Nauk o Zdrowiu UJ CM. Dzięki stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta odbyła 9-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Yale w New Haven, który pozwolił na wprowadzenie do wcześniejszych badań psychologicznych metod analizy biochemicznych markerów stresu. Wkrótce rozpocznie kolejny staż w tej samej jednostce, tym razem dzięki stypendium uzyskanemu w konkursie Etiuda Narodowego Centrum Nauki. W swojej pracy naukowej koncentruje się na zjawisku stygmatyzacji społecznej i związanego z nią stresu oraz dążeniu do lepszego zrozumienia znaczenia stygmatyzacji dla zdrowia i przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom. Jest współautorką licznych publikacji książkowych i artykułów w międzynarodowych czasopismach na temat stygmatyzacji ze względu na wybór bezdzietności, zakażenie HIV, budowę ciała oraz mniejszościowe tożsamości seksualne i płciowe. W swoich badaniach wykorzystuje kombinację psychologicznych i biomedycznych metod badawczych.

"Dr Mijas jest z jednej strony naukowcem mierzącym się ze stygmatyzacją jako obszarem badawczym, z drugiej podejmuje aktywne działania w swojej pracy psychologicznej na rzecz osób wykluczonych oraz angażuje się w inicjatywy pozarządowych organizacji mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom lub wspieranie osób ich doświadczających. Za jeden ze swoich największych sukcesów w tym obszarze postrzega powołanie pierwszej w Polsce federacji organizacji wspierających osoby LGBTQ na terenie Małopolski oraz utworzenie Krakowskiego Centrum Równości DOM EQ, w którym wraz z zespołem specjalistów realizuje działania pomocowe. Pracuje również jako doradczyni testowa w punkcie anonimowego i nieodpłatnego testowania na HIV w Krakowie oraz angażuje się w działania Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej 'Jeden Świat' mające na celu profilaktykę w obszarze zdrowia seksualnego. Ważnym obszarem jej działalności jest także kształcenie specjalistów w toku realizacji autorskich kursów w poświęconych rozwojowi psychoseksualnemu, różnorodnościom płciowym i seksualnym oraz zdrowiu seksualnemu" - czytamy na stronie Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W lipcu 2022 roku dr Magdalena Mijas otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki.


Data publikacji: 20.01.2023Powrót