Ponad pół miliona na badania naukowców z UJ CM w konkursie Miniatura 5


Na ostatniej liście laureatów konkursu Miniatura 5, ogłoszonej właśnie przez Narodowe Centrum Nauki, znalazły się nazwiska aż 11 badaczek i badaczy z UJ CM. Łącznie trafi do nich ponad 500 tysięcy złotych, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie badań wstępnych i pilotażowych.


W piątej edycji konkursu Miniatura można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na opublikowanej dziś przez NCN liście rankingowej znaleźli się:

 • dr Jolanta Bugajska (Wydział Lekarski, Zakład Biochemii Klinicznej) – Profil wolnych aminokwasów w żółci u chorych z kamicą żółciową – 39 710 zł;
 • dr Vittorio Canale (Wydział Farmaceutyczny, Katedra Chemii Organicznej) – Poszukiwanie sond molekularnych o cechach odwrotnych agonistów zależnego od recaptora 5-HT6 szlaku kinazy Cdk5 – 49 940 zł;
 • dr Ewelina Anna Górowska-Wójtowicz (Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Biologii Medycznej) – Rola swoistego receptora prostaty związanego z białkiem G (PSGR) w regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) towarzyszącego progresji nowotworowej w prostacie – badania in vitro – 49 950 zł;
 • dr Małgorzata Lasota (Wydział Lekarski, Katedra Biochemii Lekarskiej) – Wpływ imatinibu (STI571) i midostauriunu (PKC412) oraz ich kompleksów z nośnikiem o charakterze supramolekularnych taśm (na przykładzie czerwieni Kongo) na komórki nowotworu pęcherza – 47 870 zł;
 • dr hab. Paweł Matusik  (Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii) Elektrokardiograficzne, laboratoryjne oraz obrazowe markery ryzyka w patogenezie i predykcji zaburzeń rytmu serca – 49 995 zł;
 • dr Olga Milczarek (Wydział Lekarski, Klinika Neurochirurgii Dziecięcej) – Radioterapia oszczędzająca hipokamp a zachowanie funkcji poznawczych u dzieci z pierwotnymi guzami mózgu – 49 621 zł;
 • dr Karolina Piotrowicz (Wydział Lekarski, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii) – Mechanizmy starzenia się – wskaźniki stanu zapalnego związanego z procesem starzenia a fenotyp zespołu kruchości u osób mających wspólne środowisko życia. Badanie pilotażowe – 29 590 zł;
 • dr hab. Anna Rapacz (Wydział Farmaceutyczny, Katedra Farmakodynamiki) – Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu – 35 213 zł;
 • dr Sebastian Rojek (Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Sądowej) – Ocena metabolizmu in vitro izomerów mefedronu - 2-MMC i 3-MMC przy użyciu narzędzi analitycznych LC-ESI-MS-MS i LC-(Q)TOF-MS-MS – 49 995 zł;
 • dr Aleksander Siniarski  (Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii) – Wpływ leczenia ciężkiej wtórnej niedomykalności mitralnej za pomocą przezcewnikowej naprawy metodą brzeg-do-brzegu na generację trombiny, przepuszczalność skrzepu fibrynowego oraz jego podatność na lizę – 48 180 zł;
 • dr Jakub Stępniewski (Wydział Lekarski, Ośrodek Chorób Krążenia Płucnego) – Izolacja i hodowla komórek śródbłonkowych wsierdzia prawej komory serca pobranych in vivo od pacjentów z chorobami krążenia płucnego – 49 999 zł.

Data publikacji: 30.11.2021Powrót