Blisko 13 mln na projekty badawcze realizowane w UJ CM


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwóch konkursów: OPUS – adresowanego do wszystkich naukowców, oraz PRELUDIUM skierowanego do osób rozpoczynających karierę naukową. Na listach rankingowych znalazło się 13 badaczek i badaczy z UJ CM.


OPUS to konkurs skierowany do naukowców na wszystkich etapach ich kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Na liście rankingowej konkursu OPUS 21 znaleźli się:

 • prof. Piotr Ceranowicz (Wydział Lekarski) – Wpływ doustnych antykoagulantów: rivaroxabanu i dabigatranu, na rozwój i przebieg ostrego zapalenia trzustki wywołanego niedokrwieniem z następową reperfuzją – 1 284 840 zł;
 • dr hab. Mariusz  Duplaga (Wydział Nauk o Zdrowiu) – Kompetencje zdrowotne a odporność na zdrowotny denializm i dezinformację – 976 360 zł;
 • prof. Piotr Heczko (Wydział Lekarski) –  Epidemiologia zakażeń Clostridioides difficile w opiece długoterminowej, analiza mechanizmów chorobowych i odpowiedzi immunologicznej wraz z charakterystyką szczepów i ich prewalencji z wykorzystaniem molekularnych metod nadzoru epidemiologicznego – 1 187 182 zł;
 • prof. Marcin Kołaczkowski (Wydział Farmaceutyczny) – Pierwsi dualni 'biased' agoniści receptorów serotoninowych 5HT1A i dopaminowych D2 - innowacyjne podejście w poszukiwaniu terapii zaburzeń psychicznych – 2 991 854 zł;
 • prof.  Lucyna Mastalerz (Wydział Lekarski) – Kwas 15-okso-eikozatetraenowy (15-okso-ETE) jako potencjalny biomarker diagnostyczny choroby układu oddechowego zaostrzonej aspiryną – 818 660 zł;
 • dr hab. Dorota Myszkowska (Wydział Lekarski) – Nasilenie odpowiedzi immunologicznej człowieka w stosunku do właściwości alergizujących podjednostek i frakcji białek pyłku brzozy brodawkowatej (Betula pendula) na tle zanieczyszczenia powietrza – 1 169 160 zł;
 • dr Dawid Panek (Wydział Farmaceutyczny) – Selektywne inhibitory transportera 3. kwasu y-aminomasłowego (GAT3) jako nowe narzędzia farmakologiczne i szansa na innowacyjne terapie chorób związanych z zaburzeniami przekaźnictwa GABAergicznego – 1 684 200 zł;
 • prof. Marcin Waligóra (Wydział Nauk o Zdrowiu) – Pacjent w centrum? Bioetyczne aspekty stosowania metod adaptacyjnych w badaniach klinicznych z udziałem ludzi  – 607 560 zł;
 • dr hab. Małgorzata Wójcik (Wydział Lekarski) – Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - polsko-niemieckie badanie kliniczne i genetyczne – 1 305 920 zł

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

W konkursie PRELUDIUM 20 sfinansowane zostaną 4 projekty realizowane w UJ CM:

 • Karolina Brzegowy (Wydział Lekarski) – Ocena skrzeplin pozyskanych podczas trombektomii mechanicznej przeprowadzonej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu: charakterystyka histologiczna i ocena radiologiczna – 210 000 zł;
 • Marcin Jakubiec (Wydział Farmaceutyczny) – Nowe pochodne 3-metoksypropanamidu w poszukiwaniu efektywnych substancji do terapii chorób neurologicznych - padaczki i bólu neuropatycznego – 209 940 zł;
 • Marcin Magacz (Wydział Farmaceutyczny) – Wpływ i mechanizm działania układu laktoperaksydazowego zmodyfikowanego przez zastosowanie niefizjologicznych substratów na biofilmy kariogenne – 209 990 zł;
 • mgr Izabela Siemińska (Wydział Lekarski) – Mechanizmy generowania mieloidalnych komórek supresorowych pochodzenia monocytarnego (Mo-MDSCs) przez pęcherzyki zewnątrzkomórkowe od pacjentów z rakiem jelita grubego - rola mikro-RNA i białek morfogenetycznych kości – 139 080 zł

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach OPUS 20 i PRELUDIUM 20 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 


Data publikacji: 26.11.2021Powrót