Nie żyje prof. Piotr Thor


13 stycznia zmarł prof. Piotr Jan Thor, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, wieloletni pracownik Katedry Fizjologii, kierownik Katedry Patofizjologii UJ CM w Krakowie w latach 2000-2017, fizjolog i patofizjolog, nauczyciel akademicki.


Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie rozpoczął w 1963 roku. Już wtedy zaangażował się w działalność Koła Naukowego przy Zakładzie Biofizyki pod opieką prof. Bilskiego, gdzie rozpoczął badania w dziedzinie gastroenterologii doświadczalnej i fizjologii układu krążenia, które to dziedziny zdeterminowały jego aktywność przez cały okres działalności naukowej.

W październiku 1969 r. rozpoczął pracę w Instytucie Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie kierowanym przez prof. Stanisława Konturka, w zespole prowadzącym badania nad wydzielaniem żołądkowym i kierowanym bezpośrednio przez prof. Radeckiego. Badania nad czynnością wydzielniczą żołądka, trzustki i funkcją żółci kontynuował w kolejnych latach.  Stały się one podstawą jego pracy doktorskiej zatytułowanej „Kwasy żółciowe a wydzielanie trzustkowe” obronionej w 1974 r.

Pracując w krakowskich szpitalach i klinikach, uzyskał specjalizacje I stopnia z chirurgii, a następnie II stopnia z urologii, Pracę habilitacyjną pod tytułem „Nerwowo-hormonalna regulacja motoryki aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego” ukończył w 1988 r.

W lipcu 1996 r. uzyskał tytuł naukowy profesora, a rok później objął funkcję kierownika Zakładu Patofizjologii Doświadczalnej Katedry Patofizjologii UJ CM. W 1999 r. został kierownikiem Katedry Patofizjologii UJ CM i funkcje tę piastował do chwili przejścia na emeryturę w roku 2017. W tym samym roku objął stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie do września 2018 r. prowadził zajęcia dydaktyczne z fizjologii i patofizjologii.

Techniki doświadczalne doskonalił w wiodących ośrodkach gastroenterologicznych, m.in. w University of Houston w zespole prof. Leonarda R. Johnsona, gdzie wspólnie z prof. Normanem Weisbrodtem prowadzili badania nad nowoczesnymi metodami rejestracji aktywności mioelektrycznej jelit, następnie także w Texas Cancer Institute (Houston – z profesorami Andersonem i Weisbrodtem), w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Uniwersytecie Heinricha Heine w Dusseldorfie, Klinice Gastroenterologicznej w Munster i innych.

W pracach badawczych prof. Thor skupiał się głównie na tematach dotyczących  wydzielania żołądkowego i trzustkowego, motoryki przewodu pokarmowego, szeroko rozumianej neurogastroenterologii, regulacji osi jelitowo-mózgowej oraz możliwości modulacji aktywności tych struktur w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. Prowadził także badania nad rolą układu autonomicznego w różnych jednostkach chorobowych, m.in. w kardiologicznym zespole X, chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, chorobie Parkinsona, współpracując z wieloma klinikami UJ CM.

Prof. Piotr Thor był autorem ponad 300 prac naukowych oryginalnych i poglądowych w czasopismach o międzynarodowej renomie i wysokich współczynnikach oddziaływania oraz licznych doniesień zjazdowych.

W czasie wieloletniej pracy w UJ CM prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze Fizjologii, a następnie Katedrze Patofizjologii – ćwiczenia i seminaria oraz wykłady z fizjologii i patofizjologii dla studentów wszystkich wydziałów – będąc wymagającym dydaktykiem. 

Był autorem i redaktorem trzech wydań podręcznika „Patofizjologia” dla studentów uczelni medycznych, a także autorem i współautorem oraz tłumaczem licznych rozdziałów w podręcznikach i monografiach naukowych. Promotor w 18 przewodach doktorskich oraz opiekun pięciu przewodów habilitacyjnych, a także wielu prac magisterskich i licencjackich,  wielokrotnie pełnił także funkcje recenzenta.

Prof. Piotr Thor przez wiele lat był przewodniczącym uczelnianej Komisji Bioetycznej UJ, członkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN oraz Komisji Nauk Medycznych Oddziału Krakowskiego PAN, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Fizjologicznego, Gastroenterologicznego oraz European Neurogastroenterology and Motiliy Society. Był recenzentem i członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, a w latach 2010-2017 pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Folia Medica Cracoviensia”.

Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymał m.in. nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (kilkakrotnie), nagrodę naukową Sekretarza Naukowego PAN, nagrody Rektora Akademii Medycznej w Krakowie, nagrody zespołowe Ministra Edukacji Narodowej. W 2006 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Ostatnie pożegnanie prof. Thora odbędzie się 22 stycznia (piątek) o godz. 13.00 na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie (cmentarz Batowice, ul. Reduta).


Data publikacji: 19.01.2021Powrót