Cieplej, taniej, bardziej ekologicznie – wyniki audytu po modernizacji dwóch budynków UJ CM


Wskaźniki rezultatu bezpośredniego zostały osiągnięte, a nawet przekroczone – wynika z audytu energetycznego ex-post wykonanego po zakończeniu prac termomodernizacyjnych w budynkach Katedry Mikrobiologii i Wydziału Farmaceutycznego. To oznacza, że dzięki przeprowadzonym pracom oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych są większe od zakładanych.


Jeśli chodzi o zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych, to rezultaty przewyższają o ok. 5-6% zakładane efekty, a ustalona obliczeniowo oszczędność energii elektrycznej przewyższa założony efekt o prawie 50%. – Mówiąc najprościej: będzie cieplej, taniej i bardziej ekologicznie – podsumowuje mgr inż. Marta Walczak, kierownik Działu Inwestycji Remontów i Eksploatacji UJ CM.

Przypomnijmy, faza realizacyjna projektu rozpoczęła się 4 lipca 2018 r., kiedy to rozpoczęto roboty budowlane w budynku przy ul. Czystej 18, gdzie mieści się Katedra Mikrobiologii UJ CM. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, przeprowadzono termoizolację ścian budynku od strony podwórza, a także stropu na poddaszu, położono nowe tynki oraz wymieniono ślusarkę okienną i stolarkę drzwiową.

Prace w kompleksie budynków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 prowadzone były od czerwca 2018 do 30 października 2020, a ich zakres obejmował wykonanie nowej fasady słupowo-ryglowej z warstwą termoizolacyjną wykonaną z wełny mineralnej, wymianę ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej, wykonanie termoizolacji stropodachów, wykonanie przy wykorzystaniu styropianu i styroduru odpowiednio termoizolacji pozostałych ścian oraz ścian fundamentowych poniżej gruntu oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej tynkiem mineralnym na ścianach zaizolowanych termicznie przy wykorzystaniu styropianu i styroduru.

Oba budynki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie” to blisko 24 mln PLN, z czego prawie połowa stanowiła dofinansowanie z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej).


Data publikacji: 18.01.2021ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót