Dr Magdalena Klimek z Wydziału Nauk o Zdrowiu laureatką programu im. Mieczysława Bekkera


W trzeciej edycji programu im. Mieczysława Bekkera stypendia naukowe otrzymało 135 naukowców pracujących na polskich uczelniach i w innych polskich jednostkach naukowych. W ramach programu wyjadą do zagranicznych ośrodków naukowych w 26 krajach. Dr Magdalena Klimek spędzi pięć miesięcy w Institute of Medical Psychology Uniwersytetu Charité - Universitätsmedizin w Berlinie, w zespole prof. Sonji Entringer, gdzie będzie prowadzić badania nad wpływem stresu psychologicznego w dzieciństwie na wiek biologiczny i rozrodczość kobiet w późniejszym życiu.


Dr Magdalena Klimek jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na kierunku zdrowie publiczne. Obecnie pracuje w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. W ramach pracy naukowej uczestniczyła w licznych międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych, m.in. we współpracy z Harvard University, Yale University, University of Cambridge, University of Copenhagen, co zaowocowało wieloma publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi wygłoszonymi m.in. w USA, Kanadzie, RPA i Australii. Ponadto dr Klimek pełniła funkcję kierownika projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W swojej pracy badawczej zajmuje się oceną znaczenia warunków wczesnorozwojowych (zarówno w okresie życia płodowego, jak i w pierwszych latach życia) w kształtowaniu cech związanych ze stanem zdrowia oraz rozrodczością kobiet w dorosłości.

W trakcie stypendium przeprowadzi badania zależności pomiędzy poziomem stresu psychologicznego w trakcie dzieciństwa, wiekiem biologicznym (ocenionym na podstawie wskaźnika tempa starzenia komórkowego – długości telomerów) oraz cech związanych z rozrodczością (np. liczbą dzieci, wiekiem urodzenia pierwszego dziecka czy długością okresu reprodukcyjnego) u kobiet pochodzących z wiejskiej populacji Beskidu Wyspowego. Efektem współpracy z prof. Sonją Entringer będą publikacje naukowe oraz wspólny projekt badawczy, planowany do złożenia w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.

Realizacja stypendium rozpocznie się we wrześniu 2021 i potrwa do stycznia 2022.  

W tegorocznej edycji Programu im. Bekkera największa grupa naukowców otrzymała stypendia na wyjazdy do ośrodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (21 osób), Wielkiej Brytanii (18 osób) i Niemczech (17 osób). Naukowcy pojadą też m.in. do ośrodków w Australii, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Nowej Zelandii, Portugalii, Singapurze, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech oraz we Włoszech. 

Wśród uczelni, na jakich stypendyści NAWA, będą prowadzili badania naukowe są m.in.: Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” czy australijski Uniwersytet w Queensland. W czasie pobytów trwających od 3 do 24 miesięcy będą wspólnie z zagranicznymi naukowcami realizowali projekty naukowe lub staże podoktorskie i rozwijali międzynarodową współpracę.


Data publikacji: 4.01.2021Powrót