Informacja władz UJ CM w sprawie zajęć praktycznych i praktyk studenckich


Prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki wydał komunikat dotyczący zasad prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk studenckich dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w wybranych Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Mając na względzie ogłoszony stan epidemii, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, postanawiam co następuje:

1. Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów studiów II stopnia pielęgniarstwa i położnictwa (I i II rok) oraz studentów VI roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim może odbywać się w toku indywidualnym w Oddziałach Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2. Załącznik nr 1 określa bieżącą dostępność miejsc w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego do przeprowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w dniach powszednich w godzinach od 7.30-15.05. Zmiana dostępności miejsc zgłaszana jest przez właściwe jednostki Szpitala Uniwersyteckiego właściwym Dziekanom. Aktualizacja Załącznika nr 1 jest przekazywana do wiadomości Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia oraz publikowana na stronach właściwych Wydziałów i nie wymaga zmiany niniejszej Decyzji.

3. Zajęcia będą odbywały się pod nadzorem pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych we właściwych regulacjach powszechnych, procedurach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Studenci zainteresowani odbywaniem zajęć w sposób, o którym mowa w pkt. 1niniejszej Decyzji, zgłaszają się we właściwych Dziekanatach. Właściwy Dziekan decyduje o wprowadzeniu indywidualnego planu zajęć dla studentów podejmujących te zajęcia.

5. Decyzja obowiązuje od dnia jej podjęcia.

6. Decyzja może być odwołana lub zmieniona w każdym czasie.

 

Załącznik nr 1


Data publikacji: 23.10.2020Powrót