Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 dla kolejnej badaczki z UJ CM


Monika Marcinkowska z Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego została wyróżniona certyfikatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Kapituła konkursu doceniła w ten sposób prowadzone przez nią badania, których celem jest opracowanie nowych pochodnych dostosowanych do potrzeb terapii przeciwudarowej.


Monika Marcinkowska to już czwarta badaczka z UJ CM, która w tym roku została laureatką nagrody przyznawanej przez Forum Inteligentnego Rozwoju. Wcześniej wyróżnione nią zostały: dr Anna Jagusiak z Katedry Biochemii Lekarskiej, dr Anna Dobrut z Katedry Mikrobiologii oraz dr Veronika Aleksandrovych z Katedry Patofizjologii.

Dr Marcinkowska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Stopień doktora nauk chemicznych i inżynierii chemicznej uzyskała w 2009 roku na politechnice w Mediolanie (Włochy). Stypendystka programu Erasmus (Utrecht University, Holandia, 2004), Marie Curie Fellowship: Early Stage Researcher (Mediolan, Włochy, 2005), visiting scholarship (Walencja, Hiszpania, 2007), programu Inter IV edycja Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Leków UJ CM.

Dotychczas realizowała trzy projekty badawcze: jeden z funduszy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Inter) oraz dwa z funduszy Narodowego Centrum Nauki (SONATA i SONATA BIS). Za projekt „Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu” (SONATA BIS) oraz „Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznych” (SONATA) została wyróżniona przez kapitułę konkursu.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju wręczana jest od 5 lat i stanowi wyróżnienie dla innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jej celem jest popularyzująca i promocja autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Rozmowa z dr Moniką Marcinkowską na stronie Rzecz o innowacjach
Data publikacji: 22.10.2020Powrót