Naukowcy UJ CM odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 8 października 2020 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 48 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się dwóch naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

 

Akty nominacyjne odebrali:

Mirosław Bik-Multanowski – profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

Hubert Huras – profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Fot. Krzysztof Sitkowski /KPPR


Data publikacji: 13.10.2020Powrót