Kolejna badaczka z UJ CM laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020


Dr Veronika Aleksandrovych z Katedry Patofizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum została wyróżniona certyfikatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii "Naukowiec przyszłości". W tym roku nagrodę tę otrzymały również dr Anna Jagusiak z Katedry Biochemii Lekarskiej i dr Anna Dobrut z Katedry Mikrobiologii.


Dr Veronika Aleksandrovych ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Odessie (Ukraina) oraz na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Państwowego I.I. Miecznikowa w Odessie (Ukraina). Następnie uzyskała specjalizację pierwszego stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa, jest też absolwentką studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Zagrzebiu (Chorwacja) w zakresie „USG w ginekologii i położnictwie”.

Jest absolwentką dwóch studiów doktoranckich prowadzonych na UJ w języku angielskim: International PhD studies in medical sciences oraz Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programmeramach projektu ZintegrUJ. W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Obecnie pracuje w Katedrze Patofizjologii, gdzie realizuje projekt badawczy (NCN – konkurs PRELUDIUM) zatytułowany „Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy jako potencjalnym czynnikiem niepłodności u pacjentek z mięśniakowatością macicy” i to właśnie ten projekt wyróżniła kapituła konkursu.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju wręczana jest od 5 lat i stanowi wyróżnienie dla innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jej celem jest popularyzująca i promocja autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

 
Data publikacji: 9.10.2020Powrót