Opublikowano wyniki dla studiów I stopnia i jednolitych magisterskich


31 sierpnia zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie w turze podstawowej.


Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach IRK (irk.uj.edu.pl) informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla zakwalifikowanych kandydatów oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Listy rankingowe:

Wydział Lekarski

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Farmaceutyczny

studia stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

studia stacjonarne

Wszysycy zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci otrzymali dokładne informacje w swoich kontach w IRK; znajdują się one pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  • w trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza;
  • dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu;
  • pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”;
  • po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu "Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza numer świadectwa, data wydania i nazwa instytucji (OKE), która je wydała), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy zaznaczyć zgodę lub brak zgody na przekazanie danych do MPK (w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli zgłoszenia na dole pojawił się taki formularz). Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach; 
  • komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem "Dokumenty i dalsze kroki" i w formularzu zapisu na termin wpisu;
  • oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu kandydat otrzyma:

  • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK)
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia.

Po dokonaniu wpisu większość spraw będzie mozna rozwiązywać, kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a system IRK zastąpi system USOSweb.

 


Data publikacji: 1.09.2020Powrót