Troje naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM finalistami Supertalentów w Medycynie 2020


Dr hab. Mateusz Hołda z Katedry Anatomii, dr Katarzyna Nessler z Katedry Medycyny Rodzinnej i dr hab. Iwona Tomaszewska z Zakładu Dydaktyki Medycznej znaleźli się w gronie dziesięciu finalistów tegorocznej edycji konkursu dla liderów młodego pokolenia lekarzy.


Supertalenty w Medycynie to prestiżowy konkurs organizowany przez redakcję „Pulsu Medycyny” od 2012 roku. Jego ideą jest wyróżnienie młodych lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą nadawać ton polskiej medycynie i systemowi ochrony zdrowia w najbliższych latach. Laureatów tegorocznej edycji wyłoniła kapituła składająca się z 10 specjalistów różnych dziedzin medycyny.

Kandydaci oceniani byli w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach);
  • perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach).

Z uwagi na panującą pandemię w tym roku nie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu. Finaliści mieli jednak możliwość podziękowania za wyróżnienie w krótkich wystąpieniach on-line.

Dr hab n. med i n. o zdr. Mateusz Hołda jest adiunktem w Katedrze Anatomii UJ CM, od 2019 roku pracuje jako lekarz rezydent na Oddziale Szybkiej Diagnostyki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne z dziedziny kardiologii.

W 2016 r. został laureatem V edycji Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co pozwoliło mu – jako pierwszemu w Polsce – przeprowadzenie przewodu doktorskiego i obronę pracy jeszcze przed zakończeniem studiów.

Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w USA i Japonii. W listopadzie 2019 r. rozpoczął współpracę z Harbor-UCLA Medical Center oraz David Geffen School of Medicine at UCLA (Los Angeles, USA), gdzie przebywał na czteromiesięcznym stypendium, będąc członkiem zespołu kliniczno-badawczego (Fellow) pracowni tomografii komputerowej serca. Do jego zadań należała m.in. kliniczna ocena i opis tomografii komputerowej serca z kontrastem oraz prowadzenie badania klinicznego EVAPORATE (Effect of Vascepa [icosapent ethyl] on progression of coronary atherosclerosis in patients with elevated triglycerides on statin therapy). Współpraca ta trwa do dziś.

Dr hab. Hołda jest współzałożycielem i kierownikiem międzynarodowego zespołu naukowego HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team, który zajmuje się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego, a także współzałożycielem i kierownikiem Zespołu ds. Wizualizacji i Druku 3D, w którym – opierając się na medycznych danych obrazowych konkretnych pacjentów – wykonuje personalizowane, trójwymiarowe rekonstrukcje oraz fizyczne modele (druk 3D) narządów.

Na swoim koncie ma 50 artykułów oryginalnych, 8 opisów przypadków, 5 przeglądów systematycznych z metaanalizą, 3 listy do redakcji, 2 artykuły poglądowe, 1 rozdział w monografii. Sumaryczny Impact Factor (zgodnie z rokiem opublikowania pracy): 228,77; liczba cytowań: 246 (wg Web of Science); 403 (wg Google Scholar) H-index: 9 (wg Web of Science); 12 (wg Google Scholar).

Jest członkiem Rady Młodych Naukowców, organu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (PTA), Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), European Society of Cardiology (ESC), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) oraz American Association of Clinical Anatomists (AACA).

W lutym 2019 roku znalazł się na europejskiej liście „30 under 30” przygotowywanej przez amerykańskie czasopismo „Forbes”, gdzie w dziesięciu kategoriach typowanych jest po 30 wpływowych osób, które choć nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, to już wyrastają na liderów w swoich branżach.

20 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dorobku naukowego i monotematycznego cyklu artykułów pod zbiorczym tytułem “Atrial septal pouch – occurrence, imaging methods and clinical significance of the newly described anatomical structure” nadała dr. Hołdzie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Tym samym został on najmłodszym w historii polskiej nauki posiadaczem stopnia doktora habilitowanego.

W marca br. otrzymał tytuł Honorary Research Fellow Division of Cardiovascular Sciences (The University of Manchester, Wielka Brytania).

 

Dr n. med. Katarzyna Nessler jest specjalistką medycyny rodzinnej, adiunktem w Katedrze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM, w 2004 roku odbyła praktyki w Szpitalu Sir. Charles Gairdner przy Uniwersytecie Zachodniej Australii. W czasie studiów działała w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA i studenckich kołach naukowych: przy Klinice Onkologii, Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Choroby Wieńcowej, Neonatologii, Ginekologii i Położnictwa, Elektrokardiologii.

Brała udział w licznych kursach i praktykach zagranicznych, m.in. w Holandii, Portugalii, Brazylii, Hiszpanii, Irlandii i Danii. W 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2017 specjalizację z medycyny rodzinnej.

Jest kierownikiem kilku projektów naukowych, m.in. w badaniu wiedzy lekarzy na temat pierwszej pomocy w oparzeniach, wpływu obecności cukrzycy typu drugiego na profil stresu oksydacyjnego w podfrakcji lipoprotein HDL u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, a także w badaniu dotyczącym gotowości lekarzy do reagowania na problem przemocy domowej czy chęci lekarzy i ich pacjentek do wykonywania badań cytologicznych w POZ.

Autorka kilku oryginalnych publikacji indeksowanych w bazie PubMed, w tym pierwsza autorka artykułu oryginalnego opublikowanego w czasopiśmie Vaccine (IF = 3,48), a także współautorka artykułu z czasopisma Burns (IF = 1,84). Współautorka wydanych w 2019 roku wytycznych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego „zasady postępowania w cukrzycy – zalecania dla lekarzy POZ”.

W Zakładzie Medycyny Rodzinnej UJ CM prowadzi seminaria oraz ćwiczenia praktyczne z medycyny rodzinnej dla studentów Wydziału Lekarskiego, a także Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Współpracuje z IOM (International Office of Migration, European Union) – prowadzi warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek w Polsce. Koordynuje projekt Erasmus +, który pozwala na sfinansowanie wyjazdu na praktyki zagraniczne młodym lekarzom rodzinnym z kilku krajów europejskich, także z Polski.

Od 2017 roku jest członkinią Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Zarządu Głównego Młodych Lekarzy Rodzinnych oraz Komisji Edukacji i Nauki przy Zarządzie Głównym KLRwP. Laureatka licznych nagród i wyróżnień – m.in. w latach 2012-2015 została stypendystką Projektu „Doctus – Małopolski Fundusz Stypendialny dla Doktorantów”. Jest autorką „The Best poster” prezentowanego podczas XX Światowej Konferencji Lekarzy Rodzinnych WONCA w Pradze w 2013 roku, a w 2016 roku została uhonorowana tytułem „Junior Champion In Research” WONCA Europe w Istambule.

Od 2013 r. członkini EGPRN (European General Practice Research Network), a od 2018 r.  EURACT (The European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine).

25 maja 2018 roku podczas zorganizowanego w Krakowie 23. Kongresu Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA delegaci z 33 państw wybrali ją na stanowisko prezydenta organizacji młodych lekarzy rodzinnych Vasco da Gama Movement (VdGM) w kadencji 2019-2021.

 

Dr hab. n. med. Iwona Tomaszewska jest adiunktem w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego, specjalizuje się w stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Absolwentka polskich i zagranicznych uczelnih, takich jak Clark University (Worcester, USA), University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine.

W swojej praktyce lekarskiej skupia się na opiece nad pacjentami onkologicznymi cierpiącymi na problemy stomatologiczne (przede wszystkim w zakresie leczenia powikłań stomatologicznych po chemio- i radioterapii) oraz na wykonywaniu zaawansowanych zabiegów z zakresu endodoncji i biomimetycznego odtwarzania zębów. Jest referencyjnym specjalistą ds. powtórnego leczenia kanałowego.

W ramach swojej pracy dydaktycznej w UJ CM kształci studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (w języku polskim i angielskim) oraz prowadzi kursy specjalizacyjne dla lekarzy w trakcie szkolenia z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Jest międzynarodowym wykładowcą VOCO – w ramach tej współpracy szkoli z zakresu stomatologii zachowawczej lekarzy dentystów z całego świata, zarówno w formie wykładów osobistych, jak i webinarów.

Prowadzi badania na styku stomatologii klinicznej i psychologii, w których skupia się na jakości życia pacjentów onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z nowotworami głowy i szyi oraz powikłaniami stomatologicznymi po leczeniu onkologicznym. Jako członek EORTC QLG, razem ze specjalistami z zagranicznych ośrodków badawczych, bierze udział w trzech międzynarodowych projektach EORTC mających na celu wprowadzenie do użytku nowy kwestionariusz oceny jakości życia pacjentów onkologicznych.

Autorka i współautorka 67 publikacji naukowych, w tym 50 prac oryginalnych, 9 poglądowych, 4 opisów przypadku i 4 rozdziałów książkowych. Jest również aktywnym recenzentem prac naukowych, m.in. w "British Journal of Cancer", "PLOS ONE", "Anatomical Record", "Clinical Anatomy", "Translational Research in Anatomy", "Advances in Clinical and Experimental Medicine", "Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism" (łącznie ponad 70 recenzji).

 


Data publikacji: 22.06.2020Powrót