II edycja Budżetu Partycypacyjny UJ CM – studenci wybrali projekty


Zakończyła się II edycja Budżetu Partycypacyjnego UJ CM – zgodnie z wynikami głosowania w kolejnych miesiącach zrealizowane zostaną trzy projekty: kącik Stasia i Masajki, warsztaty jogi anatomicznej i trening empatii, czyli zakup symulatorów starości.


W tym roku akademickim UJ CM ogłosił drugą Budżetu Partycypacyjnego UJ CM. Projekty mogły być przygotowywane przez zespoły składające się z 3-5 osób – te, w skład których weszli przedstawiciele trzech wydziałów UJ CM premiowane były podwyższeniem ostatecznego wyniku głosowania o 10%. Podobnie jak w pierwszej edycji, maksymalna kwota pojedynczego projektu nie mogła przekroczyć 50 tys. PLN.

Projekty można było składać od 14 września. Ich autorzy mieli możliwość odbycia spotkań konsultacyjnych z pracownikami działów administracji, których celem było rozwianie ewentualnych niejasności formalnych. Ostatecznie na liście zakwalifikowanych do głosowania znalazły się cztery projekty na łączną kwotę 142 070 PLN.

Po policzeniu głosów, które studenci i doktoranci mogli oddawać do 19 marca, do realizacji przekazane zostały trzy projekty na łączną kwotę 97 tys. PLN

– kącik Stasia i Masajki – projekt zakłada zagospodarowanie części parteru w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM w formie strefy dla studentów, która sprzyjać będzie nie tylko nauce, ale również odpoczynkowi oraz regeneracji. W zaprojektowanej przestrzeni zostaną wykorzystane elementy wyposażenia oraz kolorystyka nawiązujące do wolontariatu medycznego, Afryki, a także odnoszące się do kolorów UJ CM oraz otoczenia, w którym strefa zostanie zaprojektowania (więcej: https://budzet.cm-uj.krakow.pl/index.php/Page/projekt/44);

– warsztaty jogi anatomicznej – w ramach projektu będą odbywały się nieodpłatne zajęcia jogi dostępne dla wszystkich studentów UJ CM w specjalnie do tego stworzonej przestrzeni, która będzie odpowiadała na potrzeby odbywających się już i cieszących się zainteresowaniem studentów spotkań koordynowanych przez krakowski oddział IFMSA-Poland w ramach SCOME. Zajęcia jogi mają w głównej mierze odpowiedzieć na ograniczenia wynikające z siedzącego trybu studiów medycznych, zarówno w wymiarze ćwiczeń fizycznych, jak i relaksacji. Będą prowadzone przez autorów projektu, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, co nie będzie generowało dodatkowych kosztów (więcej: https://budzet.cm-uj.krakow.pl/index.php/Page/projekt/45);

– trening empatii – zakup symulatorów starości – symulator starości to zaawansowany technologicznie kombinezon, który umożliwia odczucie pogorszonych zdolności sensomotorycznych występujących u ludzi starszych. Doświadczenie takiej symulacji pomaga lepiej zrozumieć i wczuć się w ograniczenia seniorów. Celem projektu jest zakupienie dwóch nowoczesnych symulatorów starości do użytku studentów UJ CM, aby każdy z użytkowników mógł przejść „trening empatii” (więcej: https://budzet.cm-uj.krakow.pl/index.php/Page/projekt/38).


Data publikacji: 20.03.2020Powrót