Stypendia ministra nauki dla studentów z UJ CM


35 studentów wszystkich trzech wydziałów  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum otrzyma jednorazowe stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku akademickim 2019/2020 jego wysokość wynosi 17 tys. zł.


Jak poinformował resort nauki, rektorzy uczelni wyższych przedstawili ministrowi 1106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Zostały one poddane ocenie Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Jego członkowie – wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców – dokonali oceny metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki.

Ostatecznie na liście ogłoszonej przez ministerstwo 19 grudnia znalazło się 488 stypendystów, w tym 35 z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

 

Wydział Lekarski
Magdalena Lara Al-Ameri     
Krzysztof Paweł Batko         
Maciej Kacper Belka     
Klaudiusz Stefan Bolt     
Karolina Maria Brzegowy     
Jan Jakub Bylica     
Jakub Andrzej Chmiel     
Olaf Adam Chmura     
Ewa Czestkowska     
Dorota Długosz     
Alicja Barbara Dudek     
Anna Helena Gajdosz     
Jakub Piotr Hołda     
Anna Maria Iwańska     
Katarzyna Weronika Jasińska     
Radosław Kacorzyk     
Jerzy Aleksander Król     
Kamil Janusz Krupa     
Marta Dorota Krzysztofik     
Robert Wojciech Kupis     
Wojciech Maria Marchewka     
Aneta Maria Myszka     
Karol Witold Nowak     
Jakub Radosław Pękala     
Maciej Wiktor Polak     
Agnieszka Lidia Rożanowska     
Anna Aleksandra Skuza     
Dominik Taterra     
Aleksander Krzysztof Turek     
Uladzislau Ulasavets     
Aleksandra Julia Włodarczyk     
Michał Piotr Zarzecki     

Wydział Nauk o Zdrowiu
Adrianna Beczek     

Wydział Farmaceutyczny
Jędrzej Kukułowicz     
Jan Patryk Lazur     

 


Data publikacji: 23.12.2019PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Powrót