Wizyta ambasadora Norwegii na Wydziale Lekarskim


21 października odbyło się spotkanie prof. Agaty Ptak-Belowskiej, prodziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. anglojęzycznych kierunków studiów i Dyrektora Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM z delegacją Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce: ambasadorem Olavem Myklebustem, doradcą ambasady ds. promocji biznesu i kultury Marceliną Tomczyk oraz honorowym konsulem Norwegii w Krakowie Marianem Mikołajskim.


Wizyta dotyczyła różnych aspektów współpracy pomiędzy naszą uczelnią a służbami dyplomatycznymi Norwegii związanych z obecnością studentów norweskich na UJ CM oraz ich zaangażowaniem w życie akademickie Krakowa.

Warto wspomnieć, że w bieżącym roku akademickim w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców – na kierunkach lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym – studiuje 405 obywateli Norwegii. Olav Myklebust zadeklarował chęć uczestniczenia we wszelkich wydarzeniach, w które angażują się studenci norwescy, np. w planowanych zawodach narciarskich.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie delegacji ambasady z przedstawicielami studentów działających w ANSA – Association of Norwegian Students Abroad – organizacji skupiającej obywateli norweskich studiujących na całym świecie, aktywnie działającej, liczącej się w Norwegii reprezentacji studentów.


Data publikacji: 22.10.2019Powrót