Naukowcy opracowali nowe wytyczne dotyczące spożycia mięsa


Wysoko cenione czasopismo "Annals of Internal Medicine" opublikowało nowe wytyczne żywieniowe dotyczące konsumpcji mięsa czerwonego i przetworzonego wraz z 5 przeglądami systematycznymi, na podstawie których zalecenia te zostały sformułowane. W pracach uczestniczyli badacze z kanadyjskich uniwersytetów Dalhousie i McMaster oraz ośrodka Cochrane, który działa w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.


Międzynarodowy zespół przeprowadził serię przeglądów systematycznych dostępnych danych naukowych według rygorystycznej metodologii. Badacze stwierdzili, że zmniejszenie konsumpcji mięsa czerwonego lub przetworzonego przynosi małe lub nie przynosi żadnych korzyści zdrowotnych. Na podstawie tych danych zespół ekspertów z 7 krajów wydał zalecenie, że większość osób może kontynuować spożycie mięsa czerwonego i przetworzonego na dotychczasowym poziomie. Ze względu na to, że dostępne dane naukowe, na podstawie których opracowano zalecenie, charakteryzuje niska pewność, siła zalecenia według klasyfikacji GRADE jest słaba.

Autorzy właśnie opublikowanych artykułów przeprowadzili 4 równoległe przeglądy systematyczne, które obejmowały badania z randomizacją i badania obserwacyjne, w których oceniano możliwy wpływ spożycia mięsa czerwonego i mięsa przetworzonego na ryzyko chorób kardiometabolicznych i nowotworów. Na podstawie 12 badań z randomizacją obejmujących około 54 tys. osób badacze nie stwierdzili statystycznie istotnego ani znaczącego związku między spożyciem mięsa a ryzykiem chorób serca, cukrzycy lub nowotworu. Na podstawie 3 przeglądów systematycznych badań kohortowych, w których obserwowano miliony uczestników, stwierdzono bardzo małe zmniejszenie ryzyka wyżej wymienionych chorób u osób, które spożywały o 3 porcje mniej czerwonego lub przetworzonego mięsa na tydzień, a zależność ta była bardzo niepewna.

Piąty przegląd systematyczny dotyczył wartości i preferencji ludzi dotyczących spożycia mięsa. Badacze zaraportowali, że ludzie spożywali mięso ze względu na walory smakowe lub postrzegali jako zdrowe i niechętnie zmieniliby swoje nawyki.

We właśnie opublikowanych zaleceniach autorzy nie brali pod uwagę etycznych ani środowiskowych powodów powstrzymywania się od spożywania mięsa. Choć są to istotne czynniki, nie mają one wpływu na zdrowie.

Badacze wykorzystali proces opracowywania wytycznych dotyczących żywienia NutriRECS. Obejmuje on metodologię tworzenia rygorystycznie przeprowadzonych przeglądów systematycznych oraz metodologię GRADE do oceny pewności, co do oszacowania każdego z raportowanych wyników, a także transparentny proces formułowania zaleceń dietetycznych na podstawie zebranych danych naukowych. Zdaniem autorów takie podejście jest ważne, ponieważ proces opracowania zaleceń żywieniowych wymaga ścisłego rozważenia pewności odnośnie danych naukowych, wielkości potencjalnych szkód i korzyści zdrowotnych oraz wyraźnego uwzględnienia wartości i preferencji ludzi. Większość dostępnych zaleceń żywieniowych opiera się na niewiarygodnych badaniach obserwacyjnych.


Data publikacji: 8.10.2019Powrót