„Najlepsi z najlepszych! 4.0”: nagrodzono 9 projektów studentów Wydziału Lekarskiego


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki konkursu "Najlepsi z najlepszych! 4.0". W tej edycji w gronie nagrodzonych znalazło się 9 projektów przygotowanych przez studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM na łączną kwotę 1 489 989 PLN.  


„Najlepsi z najlepszych! 4.0” to projekt , który zakłada udział wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez nich w przyszłości pracy naukowej. Otrzymane środki laureaci będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na międzynarodowe zawody, zajęcia przygotowujące do zawodów, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej oraz materiałów i odczynników.

Nagrodzone projekty:

  1. „Układ sercowo-naczyniowy człowieka - morfometria, wizualizacja i druk 3D modeli w oparciu o przeżyciowe techniki obrazowania” – Jakub Hołda, Kamil Tyrak pod opieką naukową dr. Mateusza Hołdy;
  2. „Charakterystyka tkankowa i populacje komórkowe w obrębie zastawek ludzkiego serca” – Maciej Lis, Bernard Solewski pod opieką naukową dr. Mateusza Hołdy;
  3. „Analiza profilu zaburzeń poznawczych jako czynnika prognostycznego jakości życia oraz efektywnej neurorehabilitacji pacjentów z pierwotnym, nadnamiotowym guzem mózgu” – Aneta Myszka pod opieką naukową dr Anny Starowicz-Filip;
  4. „Analiza wpływu metabolomu witaminy D na występowanie i przebieg choroby Parkinsona”– Olaf Chmura, Jan Koper, Adrianna Wąsińska pod opieką naukową dr Barbary Zapały;
  5. „Nowoczesny protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej (ERAS) a bezpieczeństwo zabiegów bariatrycznych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej” – Jakub Droś, Artur Kacprzyk, Marta Krzysztofik, Mateusz Sitkowski, Oksana Skomarovska, Tomasz Stefura pod opieką naukową dr. hab. Piotra Majora, prof. UJ;
  6. „Evidence based anatomy as an innovative tool improving surgical procedures in sports medicine / Anatomia oparta na faktach jako innowacyjne narzędzie doskonalące techniki chirurgiczne w medycynie sportowej” – Jakub Pękala, Przemysław Pękala, Mateusz Paziewski, Paweł Pasieka pod opieką naukową dr. hab. Krzysztofa Tomaszewskiego, prof. UJ;
  7. „Obraz morfologiczny i genetyczny choroby zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego” – Dominik Taterra, Bendik Skinningsrud, Kamil Krupa, Michał Zarzecki pod opieką naukową dr. hab. Krzysztofa Tomaszewskiego, prof. UJ;
  8. „Porównanie jakości życia po zabiegach bariatrycznych – przegląd systematyczny literatury z metaanalizą sieciową” – Grzegorz Torbicz, Alicja Dudek, Piotr Tylec pod opieką naukową dr. hab. Michała Pędziwiatra, prof. UJ;
  9. „Trening fizyczny z ograniczonym przepływem żylnym jako innowacyjna terapia poprzez stymulację neoangiogenezy u pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych”  – Jakub Krężel, Martyna Schönborn, Aleksandra Włodarczyk, Agnieszka Trynkiewicz, Paulina Kłapacz pod opieką naukową lek. Mikołaj Magi.

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 4.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Data publikacji: 8.10.2019Powrót