Nobel z medycyny za badania nad przystosowywaniem się komórek do niedoboru tlenu


7 października ogłoszono laureatów nagrody Nobla 2019 w fizjologii i medycynie. Naukowców – Williama G. Kaelina Jr, Sir Petera J. Ratcliffe’a i Gregga L. Semenza – uhonorowano za odkrycie mechanizmów, w jaki komórki adaptują się do zmian dostępności tlenu. Odkrycie to kolejny krok na drodze do budowania nowych strategii leczenia m.in. anemii czy nowotworów.


Nagrodę w dziedzinie medycyny przyznaje zgromadzenie profesorów uniwersytetu medycznego, jednego z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych – Instytutu Karolinska. W uzasadnieniu napisano, że chociaż tlen jest podstawowym pierwiastkiem i jego rola dla żywych organizmów była znana od dawna, to nie było wiadomo, jak komórki radzą sobie z wahaniami jego poziomu i niedoborem. To istotne, bowiem dostęp komórek do tlenu podlega częstym zmianom. Z tego powodu muszą one nieustannie przystosowywać się do nowych warunków. Nagrodzeni odkryli mechanizm, dzięki któremu jest to możliwe, ponieważ pozwala ciału ludzkiemu efektywniej dostosowywać metabolizm do warunków zewnętrznych.

– Choć już same odkrycia tegorocznych laureatów zasługują na najwyższe uhonorowanie, to ich medyczne implikacje, częściowo analizowane i badane, otwierają dalsze obszary poszukiwań mechanizmów funkcjonowania metabolizmu tlenowego i ich wykorzystania w terapii – czytamy w komentarzu prof. Piotra Laidlera i dr Kingi Kocemby-Pilarczyk z Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM z Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM (cały tekst opublikowano na stronie Po Prostu Nauka)

Nagrody Nobla to prestiżowe wyróżnienia ufundowane przez Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu, przyznawane od 1901 roku. Zgodnie z wolą fundatora, przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe – w dziedzinie fizjologii lub medycyny, fizyki, chemii – a także literackie oraz za zasługi dla społeczeństw i ludzkości. Najmłodsze jest wyróżnienie dla ekonomistów, które w 1968 roku zostało ufundowane przez Bank Szwecji

Nazwiska laureatów ogłaszane są w październiku, a wręczenie wyróżnień odbywa się 10 grudnia, w rocznicę śmierci fundatora. W gronie wyróżnionych „medycznym Noblem” jest 216 osób, w większości badacze z USA.
Data publikacji: 7.10.2019PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Powrót