Dr Mateusz Hołda i mgr Anna Dobrut laureatami Programu LIDER


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę rankingową 10. edycji konkursu w ramach Programu LIDER. Wyróżniono 42 projekty, w tym dwa realizowane przez młodych naukowców z Wydziału Lekarskiego UJ CM, a łączna kwota finansowania wyniosła blisko 59 mln PLN.


Projekt dr. Mateusza Hołdy z Katedry Anatomii UJ CM – „Wirtualna, interaktywna wizualizacja trójwymiarowej architektury ludzkiego serca" – uzyskał finansowanie w kwocie 1 499 999 PLN,  a projekt mgr Anny Dobrut z Katedry Mikrobiologii – „Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła" –  1 499 277,50 PLN.

Celem projektu realizowanego przez dr. Hołdę jest trójwymiarowa wizualizacja poszczególnych sub-komponentów ludzkiego serca, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji jego układu bodźcotwórczo-przewodzącego oraz dostarczeniem informacji na temat charakterystyki morfometrycznej całego organu. Uzyskane w drodze prac badawczych dane posłużą w końcowym efekcie do stworzenia unikatowej aplikacji komputerowej zawierającej interaktywne, trójwymiarowe wizualizacje ludzkiego serca, integrującej dotychczasową wiedzę na temat budowy organu oraz zawierającą normy jego wymiarów.

Opracowywany w ramach projektu mgr Dobrut szybki i multipleksowy test immunochromatograficzny ma cechować się łatwością wykonania i interpretacji wyników, wysoką czułością i specyficznością, jednoznacznością, niskim kosztem oraz niewielkimi rozmiarami. Test wpłynie na usprawnienie prowadzenia terenowych badań przesiewowych i diagnostycznych zapalenia wymion u krów. To obecnie istotny problem weterynaryjny prowadzący do ogromnych strat finansowych w przemyśle mleczarskim.

Program LIDER ma charakter elitarny i jest skierowany do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. Jego głównym celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Służy również stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi. Wnioskodawca aplikuje do programu  wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna)  prowadząca badania naukowe lub prace naukowe.

Lista rankingowa 10. edycji konkursu dostępna jest na stronie NCBiR.

 

 


Data publikacji: 23.08.2019Powrót