Nie żyje prof. Stanisław Konturek


8 sierpnia zmarł prof. Stanisław Konturek - wybitny fizjolog, gastroenterolog, profesor Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, były prorektor UJ i pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM po jego powrocie w struktury najstarszej polskiej uczelni. W październiku skończyłby 88 lat.


Prof. Stanisław Konturek urodził się 8 października 1931 roku w Zakliczynie. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, wieloletni kierownik Katedry Fizjologii UJ CM, wychowawca i nauczyciel licznych pokoleń lekarzy, doktor honoris causa 4 polskich uczelni medycznych: w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i we Wrocławiu. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmowały badania nad fizjologią i patologią układu pokarmowego zwłaszcza zapalenia żołądka i choroby wrzodowej oraz zakażenia Helicobacter pylori.

W latach 1989-1993 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą krakowskiej Akademii Medycznej, a także pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego (1993-1996) po jego powrocie w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medium i równocześnie został wybrany przez rektorów polskich uczelni medycznych na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce.

Doświadczenia naukowe i organizacyjne zdobyte podczas wielokrotnych pobytów naukowych w USA, Anglii oraz w Niemczech przenosił na grunt polski, kierując Katedrą Fizjologii UJ CM i stwarzając możliwości rozwoju kadrze naukowo-dydaktycznej. Jako jeden ze współtwórców pierwszej w Polsce anglojęzycznej Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM opracował programy i tok nauczania medycyny w systemach zarówno 4-letnim (dla studentów z USA i Kanady), jak i 6-letnim (głównie z krajów skandynawskich).

Współpracował m.in. z laureatami Nagrody Nobla – prof. Stanleyem Cohenem, Sir Jamesem Blackiem i dr. Andrew Schallym. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym honorowym członkiem Polskiego, Brytyjskiego i Czeskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, przewodniczył również Światowej Organizacji Gastroenterologicznej i Europejskiemu Klubowi Trzustkowemu, był współzałożycielem i zastępcą przewodniczącego Europejskiego Klubu Żołądkowego (Gastro Club). Był członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU. Brał udział w pracach komitetów redakcyjnych najbardziej liczących się fizjologicznych i gastroenterologicznych czasopism naukowych, takich jak „Gastroenterology, American Journal of Physiology” i „Digestive Disease and Sciences”, przewodniczył Kolegium Redakcyjnemu wydawanego w Katedrze Fizjologii UJ CM czasopisma o zasięgu międzynarodowym „Journal of Physiology and Pharmacology”.

Prof. Stanisław Konturek był autorem niemal 1000 prac naukowych oryginalnych i poglądowych w czasopismach o międzynarodowej renomie i wysokich współczynnikach oddziaływania, wraz z zespołem opublikował podręczniki fizjologii, z których korzystają studenci wydziałów lekarskich i biomedycznych zarówno w krakowskiej, jak i innych polskich uczelniach medycznych.

W uznaniu zasług otrzymał liczne wyróżnienia akademickie i naukowe, w tym m.in. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Laur Jagielloński, Nagrodę im. Jurzykowskiego, Nagrody Miasta Krakowa oraz nagrody indywidualne i zespołowe przyznane przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademię Nauk. W listopadzie ub. roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia na polu oświaty i nauki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 16 sierpnia, o godz. 11.00 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

 


Data publikacji: 8.08.2019PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
Powrót