Prof. Agnieszka Słowik została konsultantem krajowym w dziedzinie neurologii


Minister zdrowia Łukasz Szumowski powołał na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii prof. Agnieszkę Słowik, kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Nominacja odbyła się 2 lipca.


Prof. Agnieszka Słowik jest cenionym specjalistą w dziedzinie neurologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego UJ CM, brała udział w szkoleniach w zakresie neurologii klinicznej i genetyki na Uniwersytecie w Rochester w USA. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Udarowego, Amerykańskiej Akademii Neurologii i Amerykańskiego Stowarzyszenia Neurologów. Od 2007 r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru. Autorka ponad 180 prac naukowych, w tym publikowanych m.in. w "Nature Genetics", "Lancet Neurology" i "American Journal of Human Genetics".

Prof. Słowik wraz z prof. Tadeuszem Popielą, kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK, stworzyli "Małopolski program leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej" koordynowany przez Uniwersyteckie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu. To pierwszy w Polsce innowacyjny system organizacyjny, stworzony na bazie istniejących już zasobów ludzkich i sprzętowych, umożliwiający całodobowy dostęp dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Małopolski do najnowocześniejszego, interwencyjnego, wewnątrztętniczego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. Leczenie udaru mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej dotyczy chorych na udar niedokrwienny spowodowany zamknięciem największych naczyń mózgowych, tzn. takich z najbardziej niekorzystnymi rokowaniami. CITO działa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od początku 2013 roku, a jego system organizacyjny opiera się na wypracowanych wzorcach europejskich i amerykańskich.

W lipcu ub.r. za realizację programu naukowcy z UJ CM otrzymali Nagrody Prezesa Rady Ministrów, w październiku zaś Nagrody Miasta Krakowa.

 

Fot. Agnieszka Diaków (SU)


Data publikacji: 9.07.2019Powrót