Diamentowe Granty dla wybitnych studentów UJ CM


Alicja Dudek, Jakub Hołda, Kamil Tyrak i Dominik Taterra z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum znaleźli się wśród 85 laureatów VIII edycji konkursu „Diamentowy Grant” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodzi naukowcy otrzymają dofinansowanie na realizację swoich badań.


Diamentowy Grant to jeden z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych badaczy. Stanowi wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Uczestniczący w nim studenci nie tylko otrzymują pieniądze na realizację własnych badań, lecz dostają także możliwość podjęcia studiów doktoranckich bez posiadania tytułu magistra. Dzięki grantowi już po licencjacie lub trzecim roku studiów mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego.

Diamentowe Granty dla młodych naukowców to olbrzymie wsparcie dla prowadzonych przez nich badań:     

– Alicja Dudek– Wpływ zabiegów bariatrycznych i metabolicznych na procesy przedwczesnego starzenia się u osób z otyłością olbrzymią;

– Jakub Hołda – Architektura mikrounaczynienia węzłów zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego;

– Kamil Tyrak – Identyfikacja populacji komórkowych w obrębie poszczególnych wariantów ludzkiej przegrody międzyprzedsionkowej, ze szczególnym uwzględnieniem kieszonki przegrodowej (septal pouch);

– Dominik Taterra – Rola miRNA w patomechanizmie choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał w tym roku ponad 17 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Pełna lista laureatów VIII edycji konkursu Diamentowy Grant dostępna na stronie gov.pl/web/nauka.


Data publikacji: 8.07.2019Powrót