Pierwszy zabieg przezskórny na zastawce trójdzielnej w Polsce


Dzięki współpracy krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego i Instytutu Kardiologii w Aninie, przeprowadzono innowacyjny zabieg przezskórnego leczenia wad zastawkowych w niewydolności serca. Dla pacjentów z chorobami zastawkowymi to szansa na poprawę rokowań i podniesienie jakości życia.


– Wspólnie dokonaliśmy nowego przełomu i osiągnęliśmy spektakularny efekt poprawy wydolności klinicznej. Teraz możemy uratować nawet chorych z bardzo skomplikowanymi wadami zastawkowymi, co dotychczas nie było możliwe – podkreśla prof. Dariusz Dudek, kierownik II Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych SU. Kandydatami do takiego leczenia są pacjenci po zawale serca, cierpiący na kardiomiopatię niedokrwienną, którzy przeszli już zabiegi na tętnicach wieńcowych. Średnia wieku chorego to zwykle 50-70 lat.

Poddana zabiegowi pacjentka – po wielu hospitalizacjach wynikających z niewydolności serca, cierpiąca na niedomykalność zastawki mitralnej – kilka lat temu przeszła zabieg klipsowania zastawki. Po pewnym czasie doszło do zwiększenia niedomykalności zastawki mitralnej oraz powstania niedomykalności zastawki trójdzielnej. To wykluczało możliwość wykonania klasycznego zabiegu kardiochirurgicznego ze względu na zbyt duże ryzyko.

– Optymalne leczenie farmakologiczne nie daje możliwości wyleczenia i chora, niestety, co kilka dni, tygodni trafiała do szpitala z powodu nasilenia niewydolności serca i obrzęku płuc – wyjaśnia prof.  Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie.

Przy zastosowaniu najnowszych przezskórnych technik kardiologii interwencyjnej wykonano pierwszy raz skuteczny zabieg poprawy funkcjonowania zastawki mitralnej przez założenie dwóch dodatkowych klipsów na płatki zastawki mitralnej oraz pierwszy w Polsce skuteczny zabieg naprawy przezskórnej płatków zastawki trójdzielnej. Założono klips na płatki zastawki, zmniejszając niedomykalność dwóch zastawek – mitralnej oraz trójdzielnej.

Nowoczesne interwencyjne leczenie wad zastawkowych serca powinno stanowić ważne rozszerzenie programu Kompleksowej Opieki w Niewydolności Serca (KONS). W Polsce w ostatnim roku wykonano 140 zabiegów klipsowania zastawki mitralnej i żadnego zabiegu na zastawce trójdzielnej. Tymczasem instytuty kardiologii w Niemczech wykonują rocznie nawet do 800 TAVI (wymiany zastawki aortalnej metodą przezskórną) oraz 150 przezskórmych interwencji na zastawce mitralnej oraz trójdzielnej (każdy z ośrodków).

– Bardzo cieszymy się, że wdrożono program pilotażowy kompleksowej opieki dla chorych z niewydolnością serca. Wiemy, że program ten zawiera kilka składowych terapeutycznych, ponieważ sama niewydolność serca wymaga leczenia w zakresie innych poważnych chorób, które ją właśnie powodują. W związku z tym konieczne jest włączenie do programu KONS również większej liczby przezskórnych, hybrydowych zabiegów na zastawce mitralnej i trójdzielnej u chorych z niewydolnością serca – przekonuje prof. Dudek.

Program pilotażowy KONS jest dużą nadzieją dla pacjentów z chorobami zastawkowymi. Wdrożenie większej liczby przezskórnych zabiegów na zastawce mitralnej i trójdzielnej – porównywalnej do tej, jaka przeprowadzana jest w innych krajach Europy – spowoduje znaczną poprawę rokowań i jakości życia pacjentów z niewydolnością serca.
Data publikacji: 24.11.2018Powrót