Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w nowych władzach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników


Specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie objęli najważniejsze stanowiska w Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników. Funkcję wiceprezesa przez najbliższe trzy lata będzie pełnił prof. Hubert Huras, kierownik O/K Położnictwa i Perinatologii, a przewodniczącym Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii został prof. Robert Jach, kierownik O/K Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii SU.


Wybory odbyły się podczas XXXIII Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Lista stanowisk, które w Polskim Towarzystwie Ginekologów i Położników obejmą lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego:

– dr hab. n. med. Paweł Basta, zastępca kierownika O/K Ginekologii i Onkologii SU - przewodniczący Sekcji Senologicznej oraz członek Zarządu Sekcji Endoskopowej,

– dr hab. n. med. Artur Ludwin, O/K Ginekologii i Onkologii - przewodniczący Sekcji Endoskopowej,

– dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, O/K Położnictwa i Perinatologii - członek Zarządu Sekcji Ultrasonografoicznej oraz Sekcji Terapii Płodu,

– dr hab. n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, O/K Ginekologii i Onkologii - członek Zarządu Sekcji Uroginekologicznej,

– dr n. med. Inga Ludwin, O/K Ginekologii i Onkologii - członek Zarządu Sekcji Endoskopowej,

– dr n. med. Ewa Posadzka, O/K Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii - członek Zarządu Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii.


Data publikacji: 19.09.2018Powrót