VIII Konferencja Doktorantów UJ CM


19 maja w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie odbyła się VIII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w ramach której uczestnicy studiów doktoranckich zaprezentowali 100 referatów w dziedzinach nauk medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu oraz pokrewnych.


Uroczystości otwarcia konferencji przewodniczyła pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. Krystyna Sztefko, kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim prof. Tomasz Mach oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Rafał Olszanecki. W gronie wykładowców znaleźli się: prof. Maria Kała, prof. Piotr Laidler, prof. Joanna Cichy, dr Anna Beroun, dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał oraz dr Janusz Wątroba.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w sesjach referatowych klinicznych, nauki o zdrowiu, nauk podstawowych i farmaceutycznych (czterominutowe prezentacje typu „rapid fire” + dyskusja).

Na zakończenie konferencji autorom najlepszych prac wręczono nagrody.

Lista laureatów


Data publikacji: 21.05.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót