Seminarium „Advanced First Trimester Ultrasound”


W dniach 25-26 listopada odbyło się seminarium „Advanced First Trimester Ultrasound”, w którym wzięło udział 109 lekarzy z 23 krajów świata. Omawiane podczas spotkania zagadnienia koncentrowały się wokół wczesnej diagnostyki anomalii strukturalnych u płodu oraz możliwości dalszego postępowania w oparciu o współpracę ze specjalistami dyscyplin pediatrycznych, genetyków klinicznych i psychologów.

Prelekcje i pokazy badań ultrasonograficznych były poprzedzone warsztatami, podczas których uczestnicy spotkania mogli przeprowadzić badania ultrasonograficzne pod kierunkiem ekspertów.
Wśród wykładowców obecnych na seminarium znaleźli się światowi i polscy pionierzy wczesnej diagnostyki ultrasonograficznej płodu: prof. Moshe Bronshtein z Izraela, dr Fred Ushakov z Londynu, dr Tomasz Roszkowski z Warszawy oraz dr Marcin Wiecheć i dr Agnieszka Nocuń z Krakowa.
Dr Wiecheć zaprezentował opracowane w Krakowie podejście za pomocą wzorców anomalii i ich geometrii do interpretacji obrazu USG w zakresie wczesnej diagnostyki wad serca u płodu. Prof. Bronsthein omówił w teorii i praktyce izraelską koncepcję wczesnego wykrywania anomalii strukturalnych, a także po raz pierwszy w Polsce przedstawił strategię diagnostyczną w kierunku aneuploidii niezależną od powszechnie stosowanej metody wg Fundacji Medycyny Płodowej. Dr Agnieszka Nocuń przeprowadziła spektakularne pokazy badań wczesnej anatomii płodu dzięki udostępnieniu ultrasonografów przez firmy Samsung i Toshiba. Dodatkowo omówiła krakowskie doświadczenia ultrasonografii trójwymiarowej w pierwszym trymestrze w ciąży w aspektach: diagnostycznym, archiwizacyjnym i dydaktycznym.
Zespół z Krakowa po raz pierwszy zaprezentował ostatnio opublikowane własne dane na temat wydolności diagnostycznej wieloparametrowego badania USG w wykrywaniu aneuploidii w późnym pierwszym trymestrze bez udziału surowiczych biomarkerów.
Dr Fred Ushakow omówił szczegółowo aktualne spojrzenie na możliwości wykrywania wad wrodzonych centralnego układu nerwowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wczesne objawy ultrasonograficzne rozszczepu kręgosłupa, a także przedstawił swoje bogate doświadczenia w wykrywaniu patologii wrodzonych układu szkieletowego u płodu.
Uczestnicy spotkania z pewnością dobrze zapamiętają wyjątkową sesję dotyczącą  wrodzonych wad serca, podczas której wykładowcy prowadzili burzliwą dyskusję, wymieniając cenne doświadczenia z poszczególnych ośrodków. Pokazano przypadki, które interaktywnie omawiano wspólnie z uczestnikami.
Także podczas tej sesji zespół z Krakowa zademonstrował pomoc dydaktyczną do nauki wykrywania wrodzonych wad serca w postaci modeli trójwymiarowych poszczególnych wariantów anomalii. Modele opracowano na podstawie rozległej biblioteki obrazów wad wrodzonych zapisanych metodami trójwymiarowymi.
Równie duże poruszenie wywołała wyjątkowa prelekcja dr Roszkowskiego obejmująca niezwykle rzadkie anomalie ilustrowana dodatkowo obrazami pourodzeniowymi. Dr Roszkowski omówił m.in. swoje doświadczenia w zakresie przypadków procesów rozrostowych twarzy i twarzoczaszki płodu wraz z wynikami leczenia chirurgicznego po urodzeniu.
W podsumowaniu eksperci z zagranicy podkreślili niespotykany w wielu krajach wysoki poziom polskiej diagnostyki prenatalnej i organizacji opieki w przypadku stwierdzenia wady wrodzonej u płodu, szczególnie w zakresie wad serca i innych wad wrodzonych leczonych chirurgicznie.


Data publikacji: 26.11.2016ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót