Aktualne umowy


Tytuł umowy Okres obowiązywania Jednostka odpowiedzialna Kontakt
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych(samochody służbowe UJ CM) 20.07.2020 - 19.07.2023 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 21.09.2021 - 20.09.2024 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń 14.07.2021 - 13.07.2022 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (studenci i nauczyciele akademiccy) 14.07.2021 - 13.07.2024 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych 14.07.2021 - 13.07.2023 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
Umowa o przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników, nr umowy DOP/ZO/CM/U-968/2017 02-11-2017 - 31-10-2018 Inspektorat BHP UJ CM 12 422 06 44 w. 30
Umowa o przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników, nr umowy DOP/ZO/CM/U-1049/2017 02-11-2017 - 31-10-2018 Inspektorat BHP UJ CM 12 422 06 44 w. 30
Umowa na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących 04.10.2022 - 03.10.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 751, 12 43 32 718
Umowa na sukcesywne dostawy papieru - Dział Zaopatrzenia 12 433 27 18
Umowa na sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych 10.02.2023 - 10.02.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 744, 12 43 32 749
Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie szalek Petriego 12.09.2023 - 12.09.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 744, 12 43 32 749
Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie butelek do hodowli komórkowych 29.07.2022 - 29.07.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 744, 12 43 32 749
Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie końcówek do pipet 25.05.2022 - 25.05.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 744, 12 43 32 749
Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie płytek do hodowli komórkowych 11.09.2022 - 11.09.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 744, 12 43 32 749
Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie pipet serologicznych 25.05.2022 - 10.09.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 744, 12 43 32 749
Umowa dostawy ciekłego azotu do zbiornika przenośnego minitank należącego do UJ CM 01.04.2022 - 31.03.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 756
Umowa na sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Becton Dickinson 06.03.2023 - 06.03.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 756, 12 43 32 748, 12 43 32 753
Umowa na sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Sigma-Aldrich i Merck 03.09.2022 - 31.12.2023 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 748, 12 43 32 753, 12 43 32 756
Umowa na sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne Sp. z o.o. 26.10.2023 - 26.10.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 748, 12 43 32 753, 12 43 32 756
Umowa na sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez PROMEGA 26.01.2023 – 26.01.2024 Dział Zaopatrzenia 12 433 27 53, 12 433 27 48
Umowa na sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific Polska Sp. z o.o. 06.09.2023 - 05.09.2024 Dział Zaopatrzenia 12 433 27 48, 12 433 27 53, 12 433 27 56
Umowa na sukcesywne dostawy odczynników Affinity Biosciences, Biomol, Biorbyt, Cayman Chemical, Clontech, EIAab, Jackson IR, ScienCell, STEMCELL, Takara, Vector Laboratories 07.09.2022 - 31.12.2023 Dział Zaopatrzenia 12 433 27 48, 12 433 27 53, 12 433 27 56
Umowa na sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (probówki cz.2 i 3) 26.11.2022 - 26.11.2023 Dział Zaopatrzenia 12 433 27 44, 12 433 27 49
Umowy na sukcesywne dostawy materiałów biurowych 15.09.2023 - 15.09.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 718
Sprzątanie obiektów UJ CM 01.05.2022 – 30.04.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Sprzątanie pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym przy ul. Czystej 18 01.02.2023 – 31.01.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Sprzątanie oraz obsługa szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 01.02.2022 – 31.01.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Usługa utrzymania czystości na terenach UJ CM 01.05.2022 – 30.04.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Świadczenie usług pocztowych na rzecz UJ CM w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia oraz odbioru przesyłek od Zamawiającego przeznaczonych do nadania 15.02.2021 - 14.02.2025 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM 01.08.2022 - 31.07.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Sukcesywne wykonywanie usługi prania dla Domów Studenckich UJ CM 05.07.2023 – 05.07.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Wykonywanie sukcesywnej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i termicznym unieszkodliwianiu odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek UJ CM 01.09.2023 - 01.09.2027 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Najem pojemników/beczek do gromadzenia odpadów kuchennych 01.01.2023 – 31.12.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Najem pojemników na odpady komunalne 01.01.2023 - 31.12.2023 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Dzierżawa 29 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM 01.03.2023 – 01.03.2027 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Wykonywanie sukcesywnej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 11.05.2022 - 11.05.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu, 10.08.2020 - 31.07.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Dzierżawa 20 urządzeń kserograficznych dla jednostek UJ CM 01.10.2023 - 31.07.2027 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Dzierżawa 15 urządzeń kserograficznych dla jednostek UJ CM 08.07.2020 - 07.08.2024 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu 01.08.2017 - 01.08.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 433 27 15
Świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz napraw centrali wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach UJ CM 13.07.2017 - 30.06.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
Sukcesywne świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji instalacji teletechnicznej w obiektach UJ CM 01.04.2018 - 31.03.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
Konserwacja i naprawy dźwigów towarowych i osobowych w obiektach UJ CM (przeglądy comiesięczne) wraz z 24 godzinnym pogotowiem technicznym 03.04.2018 - 02.04.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
Kompleksowa konserwacja systemów alarmowych oraz CCTV wraz z monitoringiem w obiektach UJ CM 01.01.2017 - 31.12.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiar szczelności czujek izotopowych, monitoring przeciwpożarowy, konserwacja instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej DSO w obiektach UJ CM 01.01.2018 - 31.12.2020 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
Umowa na sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów 25.08.2022 – 31.03.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 736
Umowa na dostawy rękawiczek jednorazowych 27.07.2023 – 22.09.2024 Dział Zaopatrzenia 12 43 32 744, 12 43 32 749