Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 13 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: uzyskania zgód i opinii dotyczących prowadzenia badań z udziałem ludzi lub materiału biologicznego pochodzącego od ludzi


137.020.33.2023

Komunikat nr 13
Pełnomocnika Prorektora CM
ds. nauki i współpracy międzynarodowej
z 27 kwietnia 2023 roku

 

w sprawie: uzyskania zgód i opinii dotyczących prowadzenia badań z udziałem ludzi lub materiału biologicznego pochodzącego od ludzi

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 27 kwietnia 2023 roku tracą moc:

  1. Komunikat nr 22 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dn. 02.12.2015 r. ws. rodzaju badań wymagających uzyskania opinii Komisji Bioetycznej UJ,
  2. Komunikat Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dn. 05.11.2014 r. ws. uzyskiwania opinii Komisji Bioetycznej UJ na prowadzenie badań w UJ CM.

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej, Komisja Bioetyczna UJ opiniuje wyłącznie badania spełniające kryteria eksperymentu medycznego.

 

Projekty badań niestanowiących eksperymentów medycznych powinny być kierowane do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM, powołanej Decyzją nr 10 Prorektora ds. Collegium Medicum z 27 kwietnia 2023 r. Komisja rozpatruje m.in. wnioski o wyrażenie opinii na przeprowadzenie badań z udziałem ludzi lub wykorzystaniem danych osobowych, w tym: badań obserwacyjnych, badań retrospektywnych, badań z wykorzystaniem istniejących baz danych.

 

Badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zobowiązani są do pozyskania wymaganej pozytywnej opinii dla prowadzonych przez siebie badań. Pracownicy UJ CM nie mogą występować o opinie do innych Komisji, niż wskazane powyżej.

 

 

Pełnomocnik Prorektora CM

ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Marek Sanak

 Data aktualizacji:  28.04.2023
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót