Ogłoszenie


wersja do wydruku

Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch (Canaletto)


Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła

 

program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch (Canaletto)

 

Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców z Polski i z Włoch, realizujących wspólnie projekty badawcze. W konkursie można starać się o środki na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty złożone wspólnie w Polsce i we Włoszech.

Nabór wniosków trwa: do 31 października 2018 r., godz. 15.00 (wnioski składa się elektronicznie)

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną ofertą. Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z:

-p. Justyną Bednarz      tel. 512 749 635   e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl

-p. Krystyną Witek       tel. 12 370 43 20    e-mail: krystyna.witek@uj.edu.pl

Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich informacji oraz pomogą w uzyskaniu pełnomocnictwa.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że proces aplikacji musicie Państwo rozpocząć od złożenia w DAWP do dnia 22 października br.

  • Formularza zgłoszenia projektu, do pobrania
  • Zgłoszenia projektu badawczego, do pobrania
  • Danych statystycznych o projekcie, do pobrania
  • Zgodę na prowadzenie prac naukowo-badawczych na terenie szpitala lub oświadczenie, że badania nie będą prowadzone na terenie szpitala. W przypadku Szpitala Uniwersyteckiego zgodę stanowi zaakceptowane przez Dyrektora Szpitala „Zlecenie w ramach współpracy naukowo-badawczej”, do pobrania

Dokumentacja konkursowa:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna

 Data aktualizacji:  24.09.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót