Ogłoszenia


Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie działań pracowników UJ CM w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
26.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ CM
25.07.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Nabór wniosków na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
25.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów
24.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zamówień Publicznych UJ CM z dnia 21 lipca 2017 roku w  sprawie: procedury komunikacji i obiegu informacji w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
21.07.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Decyzja nr 17 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 19 lipca 2017 roku
19.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta na czas zastępstwa w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym
19.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego na czas zastępstwa w Centrum Językowym
19.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Prorektor UJ CM w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
14.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2017 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych
13.07.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Możliwość dofinansowania działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
13.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zaproszenie MEN do składania wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego
13.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Gospodarki Lekiem Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
13.07.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM