Ogłoszenia


Oferta pracy w Sekcji ds. Płac Działu Spraw Osobowych
14.08.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia w sprawie dostaw projektorów dla jednostek UJ CM
14.08.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
30.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
30.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 29 lipca 2019 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ ds. CM z 26 lipca 2019 roku w wprowadzenia Regulaminu pobierania tkanek lub/i narządów ze zwłok ludzkich w celach naukowych oraz na potrzeby prowadzenia prac badawczych z zakresu nauk medycznych w trakcie przeprowadzanych sekcji sądowo-lekarskich w Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
26.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
25.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Kwesturze UJ CM
18.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
17.07.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej
17.07.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej
17.07.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Oferta pracy w Zakładzie Dydaktyki Medycznej
16.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ ds. CM z 15 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do realizacji projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"
15.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 7 Prorektora UJ ds. CM z 15 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 15 marca 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego
15.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 9 lipca 2019 roku w sprawie: zasad rozliczania kosztów pośrednich podstawowej działalności operacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (zwanego dalej UJ CM)
10.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w w Zakładzie Promocji Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
08.07.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 13 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 3 lipca 2019 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2019 rok
03.07.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 rok
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2018 rok
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora UJ ds. CM z 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego
27.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM