Ogłoszenia


Zmiana siedziby Działu Zarządzania Majątkiem i Sekcji Administrowania Nieruchomościami
25.05.2017 - Dział Zarządzania Majątkiem CM

Oferta pracy w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
24.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 15 marca 2017: OPUS 13 , PRELUDIUM 13
23.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 21 Prorektora UJ CM z dnia 23 maja 2017 roku wprowadzenia "Zasad postępowania przy wydawaniu aktów wewnętrznych UJ CM"
23.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 23 maja 2017 roku
23.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wysokości środków przyznanych na realizację projektów statutowych i celowych w roku 2017
23.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 20 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie konsultacji Standardowych Procedur Postępowania (SOP) w badaniach klinicznych produktów leczniczych dla których UJ CM jest Sponsorem
22.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 20 czerwca 2017 r.
22.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2018
19.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
19.05.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Utrudnienia w pracy Działu Zaopatrzenia
17.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
16.05.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
16.05.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
16.05.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

25.edycja konkursów ogłoszonych przez NCN
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA ogłoszonym przez NCN
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-izraelskie projekty badawczo-rozwojowe
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta kursu "Development of Traditional Chinese Medicine (TCM) in clinical practice and research" w Chinach
15.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM