Ogłoszenia


Oferta pracy w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu
21.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
21.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
21.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
21.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
21.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
21.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pielegniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
21.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków w ramach konkursu "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - POWER 2014-2020
20.06.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
18.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
18.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
18.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Sekcji Programów Krajowych w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
15.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Promocji Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Promocji Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowiska asystenta w Zakładzie Chorób Kości i Stawów Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Katedry Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
14.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM