Ogłoszenia


Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 30 marca 2017 r.
24.02.2017 - Dział Kliniczny UJ CM

Komunikat nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany siedziby Komisji Bioetycznej UJ
24.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM
23.02.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 1/2017 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, które weszły w życie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. związanych z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
23.02.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Odwołanie spotania Łączników ds. bhp w dniu 27 lutego 2017 r.
23.02.2017 - Inspektorat BHP UJ

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.: ETIUDA 1, UWERTURA 1, SONATINA 1
22.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii
22.02.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków w ramach polsko-francuskiego programu współpracy naukowej POLONIUM na lata 2018-2019
22.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
22.02.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków na stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta Fulbright Senior Award 2018-2019
21.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Nabór wniosków na stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta Fulbright Junior Award 2018-2019
21.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Nabór wniosków w konkursie Post-Doctoral Fellowships AXA Research Fund
21.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Arkusze samooceny pracowników naukowych UJ CM za rok 2016
21.02.2017 - Biuro Pełnomocników Rektora UJ w CM

Komunikat nr 8 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2016 r. na służbowe adresy mailowe
21.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
21.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych Konferencja "35 - lecie działalności Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego" - Kraków, 12 maja 2017 r.
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Obiektu Dydaktycznego UJ CM mieszczącego się przy ul. Badurskiego 19
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (z późn. zm.)
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 7 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM
16.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM