Ogłoszenia


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
21.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
21.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
20.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
20.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
20.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję SESAM 2017
19.04.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na konferencję AMEE 2017
14.04.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym
10.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
07.04.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Wprowadzenie Formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum
06.04.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Szkolenie z zakresu obsługi butli ciśnieniowych
06.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Obowiązek zapewnienia apteczek pierwszej pomocy z odpowiednim wyposażeniem
06.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 28 kwietnia 2017 r.
06.04.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym
05.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ CM z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum Zasad planowania i prowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt w UJ CM
03.04.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 16 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zakupu towarów poza granicami kraju realizowanych przez jednostki UJ CM
03.04.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Oferta pracy w Dziale Zarządzania Majątkiem UJ CM
03.04.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 5 Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Bezpłatna aplikacja wspomagająca rehabilitację afatyków - AFAST
28.03.2017 - Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Konkurs na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka, ogłoszone przez Fundację NUTRICIA
24.03.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM