Ogłoszenia


Decyzja nr 18 Prorektora UJ ds. CM z 10 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji ds. weryfikacji obowiązujących sposobów postępowania związanych z pobieraniem, nabywaniem i przechowywaniem preparatów tkankowych
13.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracownika na:stanowisko administracyjne (wymiar - pełny etat) do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
10.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej w pediatrii
10.08.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na zaawansowane kursy instruktorów symulacji medycznej
10.08.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na kursy instruktorów symulacji medycznej
10.08.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Zasady składania wniosków w ramach konkursów HARMONIA 10, SONATA BIS 8, MAESTRO 10, SHENG 1 NCN
07.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 "Międzynarodowe Agendy Badawcze" MAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
06.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
06.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2018 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych
03.08.2018 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Decyzja nr 17 Prorektora UJ ds. CM z 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr RP CM-0131/22/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (z późn. zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
03.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nowy termin naboru wniosków na projekty statutowe i celowe na rok 2019
01.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Sekcji Zakupów Działu Zaopatrzenia (umowa na zastępstwo)-przedłużenie terminu
16.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 30 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM
30.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.1, POIR 2014-2020
27.07.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Podział II transzy środków z dotacji statutowej w roku 2018
26.07.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta stypendialna Rządu Meksyku koordynowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)
23.07.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
23.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
18.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
18.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM