Ogłoszenia


Oferta pracy w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego
12.06.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 27 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum- dalej zwaną "Decyzją"
18.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 24 maja 2019 roku w sprawie: obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP
24.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym
04.06.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko asystenta w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (umowa na zastępstwo)
04.06.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na stanowisko asystenta w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
03.06.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 3 czerwca 2019 roku w sprawie: składania wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2020
04.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 3 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 4 Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji gruntów- dalej zwaną "Decyzją"
03.06.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na dwa stanowiska asystenta w Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
31.05.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Klinice Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
31.05.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Położnictwa i Perinatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim
30.05.2019 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
22.05.2019 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 21 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
21.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Działu Zamówień Publicznych UJ CM
21.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Prorektora UJ ds. CM z 8 maja 2019 roku w sprawie:zmiany w składzie Zespołu ds. realizacji umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie"
09.05.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2019
08.05.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 11 Prorektora UJ ds.CM z 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
29.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BIO-TECHNE Sp. z o.o.
29.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora UJ ds. CM z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany decyzji nr 33 Prorektora UJ ds. CM z 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
26.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Prorektora UJ ds. CM z 25 kwietnia 2019 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2018 rok
25.04.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM