Ogłoszenie


wersja do wydruku

Pismo okólne nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 19 września 2018 roku w sprawie: procedury planowania inwestycji i remontów


137.0202.3.2018


Pismo okólne nr 3
Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 19 września 2018 roku

 

w sprawie: procedury planowania inwestycji i remontów

 

  1. Wprowadzam Procedurę planowania inwestycji i remontów Collegium Medicum w brzmieniu określonym w załączeniu do niniejszego pisma okólnego.
  2. Traci moc pismo okólne nr 3/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.
  3. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


mgr Joanna Nikodemowicz

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  20.09.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót