Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 12 września 2018 roku w sprawie: weryfikacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe137.0203.19.2018


Komunikat nr 19
Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 12 września 2018 roku

 

w sprawie: weryfikacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe


Szanowni Państwo,
 uprzejmie informuję, że w ramach działań profilaktycznych, pracodawca w myśl § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 Nr 148, poz. 973) obowiązany jest do przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, zwłaszcza w odniesieniu do siedzisk krzeseł niedostosowanych do wymiarów antropometrycznych osób z nich korzystających. Właściwie dobrane krzesło nie powoduje obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego tych pracowników.

 

W związku z powyższym kierownicy jednostek organizacyjnych zobligowani są do przeglądu stanowisk pracy podległych pracowników, w tym pod kątem weryfikacji wyposażenia w krzesła, aby spełniały niżej wymienione parametry:
1) dostateczna stabilność przez wyposażenie ich w podstawę co najmniej pięciopodporową na kółkach jezdnych,
2) regulacja wysokości siedziska w zakresie 40 – 50 cm (licząc od podłogi),
3) podłokietniki,
4) wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
5) regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia w zakresie 5 º  do przodu i 30º do tyłu,
6) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360º,
7) wyprofilowanie płyty siedziska oraz oparcia odpowiedniego do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych.


Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej  uwagi przy dokonywaniu zamówień na zakup krzeseł biurowych dla pracowników obsługujących monitory ekranowe w czasie pracy, aby spełniały ww. parametry, gdyż krzesła niezgodne z wymogami nie będą rozliczane.
 

Wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie proszę zgłaszać do Inspektoratu BHP UJ CM ul. Radziwiłłowska 4, Kraków, tel. 12 422 06 44 wew. 30.


Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


mgr Joanna Nikodemowicz

 Data aktualizacji:  13.09.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót