Ogłoszenie


wersja do wydruku

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na finansowanie zadań badawczych w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na rozwój młodych naukowców do 35 r.ż. i uczestników studiów doktoranckich na rok 2019


118.032.5.2018

 

OGŁOSZENIE

Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

 

z dnia 06 września 2018 r. w sprawie

 

terminu i sposobu składania wniosków nowych i kontynuowanych na finansowanie zadań badawczych w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (tzw. projekty statutowe) oraz dotacji na rozwój młodych naukowców do 35 r.ż. i uczestników studiów doktoranckich (tzw. projekty celowe) na rok 2019

 

Rozpoczęcie naboru:

  10 września 2018

Zamknięcie naboru:

  31 października 2018

Instrukcja wypełniania wniosku online:

  do pobrania

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 10 września  2018 roku zostanie uruchomiony elektroniczny system składania wniosków na finansowanie nowych i kontynuowanych zadań badawczych w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (tzw. projekty statutowe) oraz dotacji na rozwój młodych naukowców do 35 r.ż. i uczestników studiów doktoranckich (tzw. projekty celowe) w roku 2019.

System będzie aktywny do dnia 31 października br.  bez możliwości przedłużenia.

  1. Wnioski proszę składać w formie elektronicznej, a w przypadku wniosków celowych, również w formie papierowej.
  2. Aplikacja do wypełniania wniosków znajduje się pod adresem: dotstat.cm-uj.krakow.pl.
  3. W celu zalogowania się do systemu należy podać dane do poczty w domenie @uj.edu.pl lub @ doctoral.uj.edu.pl (adres e-mail i hasło).
  4. Dla ułatwienia przygotowana została Instrukcja wypełniania wniosków.

Tegoroczny nabór wniosków zostanie przeprowadzony w nowo utworzonej aplikacji DotStat, dlatego szczególnie zachęcam do zapoznania się z Instrukcją wnioskowania.

Proszę również zwrócić uwagę, że w obecnym naborze kontynuacji mogą podlegać tylko te wnioski, które rozpoczęły się i są realizowane w roku bieżącym, tj. 2018. W każdym innym przypadku należy składać wniosek nowy. Istnieje  możliwość kontynuacji tematu rozpoczętego przed rokiem 2018, jednak w systemie należy wybrać opcję „nowy wniosek”.

Pragnę również przypomnieć, że:

  1. Kierownikiem projektu statutowego może być osoba zatrudniona w UJ CM na etacie naukowym, naukowo-dydaktycznym, naukowo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym, która w roku kalendarzowym, w którym prowadzony jest projekt zaliczona została do liczby osób, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy (liczba N).
  2. Kierownikiem projektu celowego może być osoba, która w roku składania wniosku nie ukończyła 35 roku życia, i która jest zatrudniona w UJ CM na etacie naukowym, naukowo-technicznym, naukowo-dydaktycznym lub inżynieryjno-technicznym, lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w UJ CM.
  3. Kierownik projektu może w danym roku kalendarzowym prowadzić tylko jeden projekt: statutowy lub celowy (nowy lub kontynuowany).

 

Informacji dodatkowych o procedurze naboru udzielają pracownicy Zespołu ds. Dotacji Statutowej i Ewaluacji pod numerem tel. 12 37 04 347 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: spk_cm@uj.edu.pl (w temacie wiadomości proszę podać: „Wnioskowanie na rok 2019”). Pracownicy mogą również zwracać się o pomoc do Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów przydzielonych do poszczególnych jednostek UJ CM.

 

Mam nadzieję, że  zmieniony termin naboru umożliwi wszystkim zainteresowanym terminowe złożenie wniosków, a nowy wygląd aplikacji DotStat okaże się dla Państwa przyjazny i czytelny. Jednocześnie zachęcam do  zgłaszania wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania systemu pod adresem spk_cm@uj.edu.pl.

 

 

 

prof. dr hab. Marek Sanak

 

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

 

 Data aktualizacji:  10.09.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Martyna Janikowska 

Powrót