Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w Inspektoracie BHP


Oferta pracy w Inspektoracie BHP

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w wymiarze pełnego etatu  (umowa na zastępstwo)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności programów pakietu Office,
 • dobra znajomość Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy (prawo pracy, prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy) 
 • samodzielność, jak również umiejętności pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • terminowość, solidność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • zdolności komunikacyjne oraz wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość  zagadnień  bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • znajomość systemu informatycznego SAP,
 • znajomość języka angielskiego.
   

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • dokumenty poświadczające informacje zawarte w CV,
 • oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 922)”.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres 
e-mail: zdzislaw.nocun@uj.edu.pl  w terminie do dnia 2 lutego 2018 r.

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie  z wybranymi kandydatami.

 Data aktualizacji:  11.01.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót