Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora UJ CM z 5 stycznia 2018 roku


137.0203.2.2018

Komunikat nr 2
Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 5 stycznia 2018 roku

 

w sprawie:  zaliczek stałych na rok 2018


    Uprzejmie informuję, że od 8 stycznia br. można składać wnioski o przyznanie zaliczki stałej na rok 2018. Pracownicy, którym zostanie przyznana zaliczka stała, otrzymają wystawioną na ich nazwisko kartę debetową banku PEKAO S.A. z określonym limitem kwotowym, uprawniającą do dokonywania płatności i pobierania gotówki w bankomatach. Osoby, które planują ubiegać się o zaliczkę stałą, zobowiązane są do wypełnienia załączonego wniosku i dostarczenia go wraz z wnioskiem o wydanie karty płatniczej  do Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2018.

Osoby, które posiadają już bankową kartę debetową UJCM wystawioną przez PEKAO S.A.  wypełniają tylko wniosek o zaliczkę.  

    W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu funkcjonowania zaliczek stałych oraz sposobu wypełnienia wniosku, uprzejmie proszę o kontakt z Kierownikiem Działu Finansowego i Ewidencji Majątku panem mgr Rafałem Majewskim - tel. 12 37 04 350.

    Jednocześnie przypominam,  że zaliczki stałe służą wyłącznie obsłudze wydatków związanych z finansowaniem bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

 Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 ds. Collegium Medicum


mgr Dorota Kłyś

 

Załączniki:
1. Druk wniosku o zaliczkę stałą
2. Druk wniosku o wydanie karty debetowej
3. Regulamin Kart Płatniczych PEKAO S.A.

 

 Data aktualizacji:  05.01.2018
 Jednostka:  Dział Finansowy i Ewidencji Majątku UJ CM 
 Zamieścił:  Rafał Majewski 

Powrót