Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków konkursowych w programie Erasmus + "Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego"


118.0640.2.2018

                                                                                                      

OGŁOSZENIE 

Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie:

konkursu w ramach programu Erasmus + „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego”

 

Termin składania wniosków:      do 8 lutego 2018 r. godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli

Nabór wniosków w UJ CM:        do 25 stycznia 2018 r.

Dokumentacja konkursowa:       https://eacea.ec.europa.eu/

Czas trwania projektu:               2 lub 3 lata

 

Uprzejmie informuję, że Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) uruchomiła nabór wniosków na konkurs „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego” w ramach Akcji 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Konkursem objęte są projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach, głównie pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z „krajów programu” (kraje UE oraz Jugosławia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) oraz kwalifikowanymi „krajami partnerskimi” (kraje sąsiadujące z UE m.in. Bałkany Zachodnie, Państwa Partnerstwa Wschodniego, kraje południowego regionu Morza Śródziemnego, Federacja Rosyjska oraz inne kraje np. region Azji, Ameryki Łacińskiej, państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Celem współpracy jest wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w kwalifikowanych „krajach partnerskich”, natomiast zadaniem organizacji z „krajów programu” jest przekazanie fachowej wiedzy i doświadczenia związanego z celami projektu.

W ramach konkursu wspierane będą dwa rodzaje projektów:

Projekty wspólne – mające na celu uzyskanie wyników, niosących bezpośrednią korzyść przede wszystkim dla instytucji
z kwalifikujących się krajów partnerskich. Projekty powinny dotyczyć działań związanych z:

  • opracowaniem programów kształcenia,
  • modernizacją zarządzania uczelnią i funkcjonowania uczelni,
  • wzmocnieniem związku między instytucjami szkolnictwa wyższego a szerszym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekty strukturalne – mające na celu wywarcie wpływu na systemy szkolnictwa wyższego i promowanie reform na szczeblu państwowym lub regionalnym w kwalifikujących się krajach partnerskich. Projekty powinny skupiać się na następujących działaniach:

  • modernizacji polityki, zarządzania i kierowania systemami szkolnictwa wyższego;
  • wzmocnieniu związku między systemami szkolnictwa wyższego i szerszym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do projektów strukturalnych musi zostać włączone Ministerstwo właściwe w danym kraju partnerskim do spraw szkolnictwa wyższego.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 euro, natomiast maksymalna 1 000 000 euro.
Do realizacji projektu niezbędny będzie wkład własny realizatorów projektu. Minimalna wartość wkładu własnego nie została określona.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej za pomocą pakietu aplikacyjnego zawierającego formularz elektroniczny „eForm” oraz dołączone do niego załączniki (szczegółowy opis projektu,  tabele budżetowe i opis pakietów zadań, formularz ‘Declaration of Honour’ – DoH podpisują władze UJ CM).

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W UJ CM

Jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum składają wnioski po wcześniejszym dostarczeniu do DAWP następujących dokumentów:

  • Formularz Zgłoszenia Projektu, do pobrania
  • Zgłoszenie Projektu Badawczego, do pobrania
  • W celu sprawdzenia wniosku pod względem formalno-finansowym zachęcamy do konsultowania wniosku z pracownikami DAWP.

Kontakt w UJ CM: mgr Justyna Bednarz , tel.: 12 37 04 371, e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl oraz mgr inż. Kalina Janeczko-Wrońska, tel. 12 37 04 317, e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl.

 

Zachęcam do przygotowania wniosków

prof. dr hab. Marek Sanak

 Data aktualizacji:  04.01.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót