Ogłoszenie


wersja do wydruku

Przedłużenie rekrutacji na szkolenia z zaawansowanej komunikacji medycznej.


Rekrutacja na szkolenia z zaawansowanej komunikacji medycznej w ramach projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” zostaje przedłużona.

Dla kursu rozpoczynającego się w dniu 07.09.2017 termin składania formularzy aplikacyjnych mija w dniu 06.09.2017 o godz. 12:00

Dla kursu rozpoczynającego się w dniu 13.09.2017 termin składania formularz aplikacyjnych mija w dniu 08.09.2017 o godz. 15:00
 
Zajęcia w ramach pierwszego kursu odbywają się w dniach 7, 11 i 12.092017. W paragrafie 1 ust. 1a regulaminu rekrutacji zamiast omyłkowo wpisano „I tura 07-09.09.2017 r. (07.09. – godz. 16:00-20:00, 11.09 – godz. 16:00-20:00, 12.09 godz. 16:00-20:00), natomiast powinno być: I tura 07-12.09.2017 r. (07.09. – godz. 16:00-20:00, 11.09 – godz. 16:00-20:00, 12.09 godz. 16:00-20:00),

W formularzu zgłoszeniowym omyłkowo wpisano:
„I tura 07-09.09.2017” zamiast „I tura 07-12.09.2017 r.”

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian Data aktualizacji:  05.09.2017
 Jednostka:  Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM 
 Zamieścił:  Błażej Śmigas 

Powrót