Ogłoszenie


wersja do wydruku

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM


Kraków, dnia  25.08.2017 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej

dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum,

realizowanych w ramach projektu:

Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, realizowanych w ramach projektu: „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00, zostało złożonych dziewiętnaście aplikacji.

 

Po przeprowadzeniu oceny kryteriów określonych w Regulaminie rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej oraz w porozumieniu z członkami Komitetu Wykonawczego, na listę podstawową zostały zakwalifikowane poniższe osoby:

 

Lista podstawowa na kurs w dniach 01-03.09.2017r.:

 1. Arkadiusz Trzos
 2. Ian Bernard Perera
 3. Marek Brzostowicz
 4. Paweł Orlicki
 5. Joanna Zorska
 6. Paweł Jarocki
 7. Natalia Bajorek
 8. Bogumiła Kowalska
 9. Marcin Waligóra
 10. Jakub Stępniewski
 11. Ewa Zasada
 12. Dorota Zawiślak
 13. Michał Pers

 

Lista podstawowa na kurs w dniach 08-10.09.2017r.:

 1. Dorota Dębicka-Dąbrowska
 2. Kamila Wyrozumska
 3. Małgorzata Kloch
 4. Małgorzata Szczepanek
 5. Mira Puskulluoglu
 6. Kaja Gąska

 

 

  Data aktualizacji:  28.08.2017
 Jednostka:  Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM 
 Zamieścił:  Monika Topolska 

Powrót