Administracja UJ CM

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 37 04 307, 12 422 42 48
email: dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
www.sdka.cm.uj.edu.pl


Sekcja Ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM została powołana dnia 1 czerwca 2011 roku, w ramach struktury organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum.

Do zadań Sekcji należy między innymi współpraca z jednostkami uczelnianymi oraz organizacjami Studentów i Doktorantów w zakresie przygotowywania projektów regulaminów i aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, w zakresie szeroko rozumianej pomocy materialnej, programów stypendialnych oraz realizacja unijnych programów dydaktycznych. Zakres działania Sekcji obejmuje również czynności administracyjne związane z: przyjmowaniem wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów na poszczególnych wydziałach CM oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, z dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej.
Do zadań Sekcji należeć też będzie pomoc absolwentom w starcie na polu zawodowym, doradztwo w ukierunkowaniu ścieżki kariery oraz cykliczne monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu.


Kierownik

mgr Dorota Kwapisz
e-mail: dorota.kwapisz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 307, 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
Św. Anny 12
pokój nr 36

mgr Jowita Dunajska
e-mail: jowita.dunajska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 307, 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
Św. Anny 12
pokój nr 36
mgr Monika Brzozowska
e-mail: monika.brzozowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 337, 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
Św. Anny 12
pokój nr 36
mgr Joanna Szajnar
e-mail: joanna.szajnar@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 307, 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
Św. Anny 12
pokój nr 36
mgr Marek Bauer
e-mail: marek.bauer@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 337, 12 422 42 48 lub 12 421 19 94
Św. Anny 12
pokój nr 36
mgr Bartosz Wojciechowski
e-mail: bartosz.wojciechowski@uj.edu.pl
Św. Anny 12

Powrót