Administracja UJ CM

Inspektorat Ppoż


Dział merytorycznie podlega Kanclerzowi UJ

ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 wew. 23
fax: 12 422 06 44 wew. 22
www.bhp.cm.uj.edu.pl
mgr inż. Paweł Knapik
e-mail: pawel.knapik@uj.edu.pl
pokój nr 201

Powrót