Administracja UJ CM

Kwestura


Zastępca Kwestora UJ
ds. Collegium Medicum


mgr Dorota Kłyś
e-mail: kwestor@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 84 94
fax: 12 422 84 94
ul. św. Anny 12
pokój nr 11

Jednostki podległe:


Dział Finansowy i Ewidencji Majątku

ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 37 04 306
fax: 12 422 84 94
Kierownik

mgr Rafał Majewski
e-mail: rafal.majewski@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 350

Halina Łach
e-mail: halina.lach@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 365
pokój nr 10
Maria Rogala
e-mail: maria.rogala@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10
mgr Anna Wódczak
e-mail: anna.wodczak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 365
pokój nr 10
Beata Konieczny
e-mail: beata.konieczny@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10
mgr Anna Wrona
e-mail: an.wrona@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10
lic. Beata Augustyn
e-mail: beata.augustyn@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 312
pokój nr 10

Dział Księgowości i Rozliczeń

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
fax: 12 421 74 52 wew. 27


Do zadań działu należy obsługa procesu ewidencji i rozliczania dokumentów księgowych:
- działalności dydaktycznej;
- działalności naukowo-badawczej;
- działalności pomocniczej:
* Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców,
* Studiów niestacjonarnych Wydziału Lekarskiego,
* Studiów niestacjonarnych Wydziału Farmaceutycznego,
* Studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu,
* Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego,
* Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego;
- projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- działalności usługowo-badawczej.

Główny Specjalista Kierujący Działem

mgr Alicja Kruk
e-mail: alicja.kruk@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 336

mgr Urszula Hajto
e-mail: urszula.hajto@uj.edu.pl
tel.: 12 37-04-318
pokój nr 19
mgr Małgorzata Jabłońska
e-mail: mjablonska@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37-04-353 wew. 26
pokój nr 18
mgr Anna Kasperczyk
e-mail: an.kasperczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 308
pokój nr 16
mgr Monika Klich
e-mail: monika.klich@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 -353 wew. 25
pokój nr 18
mgr Małgorzata Kotara
e-mail: malgorzata.gawron@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 308
pokój nr 16
mgr Adrianna Kowalska-Samek
e-mail: adrianna.kowalska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 351
pokój nr 20
mgr inż. Anna Manterys
e-mail: anna.manterys@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 331
pokój nr 19
Ewa Marusińska
e-mail: ewa.marusinska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 351
pokój nr 20
mgr inż. Magdalena Moszner
e-mail: magdalena.moszner@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 353 wew. 21
pokój nr 18
mgr Dorota Najder
e-mail: dorota.najder@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 353 wew. 23
pokój nr 18
mgr Beata Noga
e-mail: beata.noga@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 353 wew. 22
pokój nr 18
mgr inż. Katarzyna Pomierna
e-mail: katarzyna.pomierna@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 308
pokój nr 16
lic. Agnieszka Przebinda
e-mail: agnieszka.przebinda@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 334
pokój nr 18A
mgr Katarzyna Sodo
e-mail: katarzyna.sodo@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 309
pokój nr 16
lic. Katarzyna Sołtys
e-mail: katarzyna.soltys@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 334
pokój nr 18A
lic. Dorota Tomala
e-mail: dorota.tomala@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 318
pokój nr 19
mgr Katarzyna Topolska
e-mail: k.topolska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 351
pokój nr 20
mgr Tomasz Udała
e-mail: tomasz.udala@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 353 wew. 24
pokój nr 18
mgr Bogumiła Ulma
e-mail: bogumila.ulma@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 331
pokój nr 19

Powrót